Uutiset

Päiväkoti Kiddy Housen kuntotutkimukset valmistuneet: kiinteistöön teetetään korjaussuunnitelma ja ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan

20.09.2021 klo 16:00

​Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko päiväkoti Kiddy Housen kiinteistöä koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki kiinteistön kuntoa rakenneavauksien ja näytteenottojen sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla. Lisäksi kaupunki selvitti kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnon.


Rakenneteknisissä tutkimuksissa tutkittiin rakenteiden kosteutta ja selvitettiin kaikkien rakennusosien kuntoa rakenneavauksin sekä näytteenottojen ja merkkiainekokeiden avulla. Jatkuvatoimisten olosuhdemittausten avulla seurattiin rakennuksen painesuhteita ulkoilmaan nähden sekä sisäilman olosuhteita hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden osalta. Lisäksi sisäilmasta mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia ja tutkittiin mineraalivillakuitujen pitoisuuksia sekä selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmän kunto.


Vuoden 2021 aikana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Lisäksi kaupunki teettää kiinteistölle korjaussuunnitelman ja selvittää sen yhteydessä kiinteistön korjauskustannukset. Korjaussuunnitelman valmistuttua kuntotutkimuksissa havaittuja korjauksia tehdään kaupungin linjausten mukaisessa laajuudessa korjausohjelmassa päätetyssä aikataulussa ja määrärahojen puitteissa. Korjauksien suunnittelussa ja tekemisessä vältetään rakenteiden vaurioituminen ja priorisoidaan korjaukset, jotka vaikuttavat kiinteistön käytön turvallisuuteen.


Kiinteistöön teetetään korjaussuunnitelma vuoden 2021 aikana

Lukuun ottamatta rakennuksen itäkulmaa, rakennusta ympäröivän maan pinta viettää oikeaoppisesti poispäin rakennuksesta. Tutkimuksissa ei havaittu veden lammikoitumista ja katon sadevesien ohjaus on kunnossa. Kiinteistön salaojajärjestelmää kunnostettiin kesällä 2020. Kuntotutkimuksissa havaittiin sokkelissa kohonneita pintakosteusarvoja rakennuksen kaakkoissivulla, jossa salaojien kunnostustöitä ei ole tehty. Salaojien korjaamisen jatkamista rakennuksen kaakkoissivulla selvitetään osana kiinteistön korjaussuunnitelmaa.


Rakennuksessa on valesokkelirakenne eli ulkoseinän alaosan puurakenteet lähtevät lattiapinnan alapuolelta. Alaohjauspuun ja sokkelin välissä on kapillaarikatko. Kuntotutkimuksissa ulkoseinärakenteen alaosan kuntoa tutkittiin seitsemän rakenneavauskohdan avulla. Kohdista otetuista kolmestatoista näytteestä kahdeksassa näytteessä havaittiin mikrobikasvua. Näytetulosten perusteella ulkoseinärakenteiden alaosissa on kosteus- ja mikrobivaurioita ja vauriot jakaantuvat melko tasaisesti ympäri rakennusta.


"Vaurioituneet kohdat ovat rakenteen sisällä eikä niistä ole suoraa sisäilmayhteyttä. Sisäilmaan epäpuhtauksia voi kulkeutua rakenteiden epätiiveyskohdista ilmavuotokohtien kautta", selventää Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Kiinteistöön teetetään korjaussuunnitelma, jonka yhteydessä selvitetään myös korjauskustannukset. Korjaussuunnitelman ja -kustannusten perusteella tehdään linjaukset korjausten laajuudesta ja toteutustavasta huomioiden kiinteistön kokonaiselinkaari."


Maanvaraisessa alapohjassa havaittiin kohonnutta kosteutta siivouskomeron lattiakaivon ympärillä ja lattiakaivon kiristysrenkaan olevan haljennut. Siivouskomeron lattiarakenne korjataan mahdollisimman pian.


Kiinteistössä on pääasiassa puurunkoinen bitumikermikatettu moniharjainen kaareva katto sekä peltikatetut pulpettikatot ulkonevilla erkkereillä. Katon sadevedenohjaus pitkillä sivuilla on toteutettu räystään sisäpuolisin kattokaivoin ja päätysivuilla ulkopuolisten sadevesikourujen avulla. Kuntotutkimuksissa havaittiin, että kiinteistön sadevesijärjestelmä on tyydyttävässä kunnossa ja vesikatto hyvässä kunnossa, vaikka huopakattojen kallistuksissa oli paikoin puutteita. Sisäänkäyntikatosten alapuolella havaittiin vuotojälkiä ja rakennuksen itäkulmassa sadevesikourun vuoto, joka on vaurioittanut räystäslautoja. Yläpohjan tuuletus on tutkimusten mukaan riittävää. Merkkiainekokeissa todettiin ilmavuotoja rakenneliittymissä.


Kattohuoltoihin erikoistunut yritys teki vesikaton kuntotarkastuksen keväällä ja korjasi siinä havaitut vähäiset puutteet, kuten läpivientien tiivistykset, kesällä 2021. Laajamittaisempi vesikaton korjaus tai uusiminen tullaan tekemään korjaussuunnitelman mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä.


Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään

Jatkuvatoimisissa olosuhdeseurannoissa hiilidioksidipitoisuudet olivat tyydyttävällä tasolla (S3), mikä on rakennuksen valmistumisajankohdan mukainen tavoitetaso. Myös lämpötilat olivat normaalit ja paine-erot ulkoilmaan verrattuna tavoitetasolla. Rakenteissa ei havaittu asbestia ja sisäilman VOC-pitoisuudet olivat pieniä ja alle toimenpiderajojen. Mineraalivillakuitujen pitoisuudet ylittivät toimenpiderajan kolmessa tutkitussa tilassa kuudesta. Alakattorakenteissa ei havaittu mineraalivillaa, joten kuidut ovat todennäköisesti peräisin ilmanvaihtojärjestelmästä.


Kiinteistön päärakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja ilmanvaihtokoneet ovat vuodelta 1988. Ilmanvaihtokoneiden kunto vaihteli hyvästä välttävään ja ne olivat pölyisiä. Ilmanvaihtokanavat olivat kuitenkin puhtaita. Tutkimuksissa havaittiin suojaamatonta mineraalivillaa ilmanvaihtojärjestelmän raitisilmakammiossa. Tutkimusten yhteydessä ei havaittu säätöpeltejä eikä äänenvaimentimia ja tulo- ja poistoilmavirrat jäivät kauttaaltaan suunnitteluarvoista, eniten kanavistojen loppupäässä. Kokonaisuudessaan ilmanvaihto toimii tyydyttävästi.


"Jatkotoimenpiteinä suositellaan ilmanvaihtokoneiden puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä", Lignell kertoo. "Myös kuitulähteet poistetaan, mikäli se on teknisesti mahdollista. Toimenpiteet tehdään vuoden 2021 aikana."


Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös putkistojen ja sähköjärjestelmien kuntotutkimukset, joiden tuloksia käytetään kiinteistön korjausten suunnittelussa.


Tutustu raportteihin: kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 12/2020 ja ilmanvaihtoraportti 8/2020

Päivitetty 25.03.2022 klo 13:14