Uutiset

Päivölänlaakson koulun uusi visio vihittiin käyttöön

08.06.2021 klo 15:00

Päivölänlaakson koulu on valmistunut ja otettu käyttöön vuonna 2019. Koulun kulttuuria ja toimintaa luodaan yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Yhdessä luomisesta hyvä esimerkki on myös koulun uusi juuri käyttöön vihitty visio "Jokainen päivä on hyvä päivä oppimiselle".

Visio on lähtöisin Päivölänlaakson koulun rehtorin Pi Yli-Penttilän ajatuksesta, että koululla tulisi olla yhteinen visio ja päämäärä, jota kohti kaikki työskentelisivät yhdessä. Koulussa ryhdyttiin keskustelemaan siitä, millainen on hyvä koulu ja mitä kohti koulun toimintaa tulisi viedä. Tämän jälkeen koulun visiota on ollut rakentamassa niin koulun opettajat kuin oppilaatkin.

Koulun henkilökunta keskusteli siitä, miten aikuisten tulisi toimia, jotta jokainen päivä olisi hyvä päivä oppia. Myös oppilaat miettivät ja keskustelivat luokkakokouksissa siitä, miten he voivat itse ja myös koko luokan kanssa yhdessä tehdä jokaisesta päivästä hyvän päivän oppimiselle. Huomiot olivat laaja-alaisen oppimisen mukaisia, joissa korostuivat tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi myös asenteiden, arvojen ja tahdon merkitys osana oppimista.

Päivölänlaakson koulun vision vihki 4.6. perusopetusjohtaja Terhi Nissinen. Vision vihkimistilaisuudessa puheita hänen lisäkseen pitivät oppilaat ja rehtori. Koronarajoitusten vuoksi puheet striimattiin koulun ruokalasta luokkiin, joissa oppilaat pääsivät osaksi vision vihkimistä. "Jokainen päivä on hyvä päivä oppimiselle"-visio, on tehty yhteistyönä taideteokseksi koulun ruokalan seinälle.

Vision vihkimisen lisäksi perjantaina 4.6. vietettiin myös Päivölänlaakson rehtorin Pi Yli-Penttilän viimeistä työpäivää Päivölänlaakson koulun rehtorina. Koulun oppilaat ja opettajat olivat yhteistyössä harjoitelleet yhteislaulun, jonka oppilaat kokoontuivat esittämään rehtorille välitunnin alussa. Päivölänlaakson koulussa jäädään varmasti kaipaamaan rehtori Pi Yli-Penttilää.
Päivitetty 08.06.2021 klo 14:54