Uutiset

Pohjois-Kytömaan kaavahanke etenee: suunnitteilla pientaloasumista lähellä luontoa ja uusia virkistysalueita

11.02.2021 klo 13:25

​Kaupungin tavoitteena on Pohjois-Kytömaan kaavahankkeen avulla lisätä virkistysalueita sekä laajentaa Kytömaalla jo olemassa olevaa asuinaluetta erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista koostuvaksi lähellä luontoa sijaitsevaksi asuinalueeksi. Kaavahankkeen luonnosta esitellään tiistaina 16.2. järjestettävässä asukasillassa.


Suunniteltu noin 450 asukkaan uusi asuinalue ulottuisi pohjoiseen aina Tuusulan rajalle asti. Aloitusvaiheen jälkeen omakotitalotonttien määrää on tarkentunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetystä arviosta. Luonnosvaiheessa alueen on suunniteltu koostuvan 50-60 uudesta omakotitalotontista sekä 5-10 uudesta rivitalo- tai pienkerrostalotontista, jotka tulisivat luovutettaviksi aikaisintaan vuonna 2022.


Asumisen lisäksi kaupunki haluaa sijoittaa alueelle leikkipuiston sekä uusia virkistysalueita ja polkuverkostoja luonnossa liikkumista varten. Tavoitteena on myös säilyttää alueen paikallisesti arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä tuoda ne helpommin kaikkien keravalaisten käyttöön.


Kaavahankkeen luonnosta esitellään tiistaina 16.2. klo 17.00-18.30 järjestettävässä asukasillassa, joka pidetään verkossa Teamsin avulla. Ennen asukasiltaa asukkailla on mahdollisuus kysyä kaavahankkeeseen liittyviä ennakkokysymyksiä perjantaihin 12.2. asti osoitteessa bit.ly/kysypohjoiskytömaa. Kysymyksiä voi esittää myös asukasillan lopuksi. Asukasilta tallennetaan ja tallenne on katsottavissa 26.2.2021 asti osoitteessa www.kerava.fi/asukasillat.


Pohjois-Kytömaan (2368) kaavahankkeen luonnos on nähtävillä 4.-26.2.2021, ja kaavahankkeeseen ja sen materiaaleihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet kaavahankkeesta tulee toimittaa viimeistään nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

Päivitetty 11.02.2021 klo 13:29