Uutiset

Ratkaisuja yläkoululaisten oppilaaksiottoon

23.04.2021 klo 18:50

Keravan kaupunki on kooltaan pieni ja siksi koko kaupunki on yhtä samaa oppilaaksiottoaluetta. Tulevat seitsemäsluokkalaiset ohjataan aina kolmeen yhtenäiskouluun siten, että aloittavien seitsemäsluokkaisten koulumatka olisi mahdollisimman lyhyt ja turvallinen. 

Keravan kaupunki on tarkastellut kaupungin perusopetuksen palveluverkkoa ja kiirehtii Keskuskoulun käyttöönottoa yläkoululaisille. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tullaan ensi viikolla esittämään seitsemänsien luokkien luokkakoon kasvattamista 24 oppilaaseen. Nykyinen Sompion yhtenäiskoulun kentällä sijaitseva pihakoulu on tarkoitus jättää paikoilleen vielä vuodeksi oppilaaksioton helpottamiseksi. Näiden toimenpiteiden sekä toissijaisen koulupaikkahaun hyödyntämisen lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle tullaan ensi syksynä esittämään oppilaaksioton periaatteiden uudistamista.

Seitsemäsluokkalaisten määrä vaihtelee vuosittain Keravan eri alueilla ja kuhunkin yhtenäiskouluun mahtuu tietty kokonaisoppilasmäärä. Sompion kentällä olevan pihakoulun jäämisellä, luokkakoon nostamisella ja toissijaisen oppilaaksioton hyödyntämisellä voidaan selkeästi vähentää tulevien seitsemäsluokkalaisten ohjaamista Keravanjoelle.

- Olemme tarkastelleet monipuolisesti, miten kehittää palveluverkkoa kokonaisuutena Keravalla parhaalla mahdollisella tavalla. Killan koulu vaatii laajemman peruskorjauksen, kun Keskuskouluprojekti on valmistunut, sanoo kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.

Sompion yhtenäiskoulun pihakoulu tuleekin palvelemaan myös Killan koulun oppilaiden väistötilatarvetta nyt tehtävien koulun tiivistyskorjausten aikana. Pihakoulussa toimii muutama Killan luokka kerrallaan.

Lyhyt ja turvallinen koulumatka

Palveluverkon moniulotteisuus sekä päätösten vaikutusten laaja-alaisuus on ollut keskeisenä syynä sille, että yläkoululaisten oppilaaksiottopäätösten antaminen on tänä keväänä viivästynyt.

Keravan kouluissa syksyllä 2021 aloittavien 7. luokkalaisten oppilaiden koulupaikat pyritään antamaan tiedoksi toukokuun ensimmäisellä viikolla. Kaikille tuleville 7.-luokkalaisille järjestetään kevään viimeisellä kouluviikolla etätutustuminen heidän tuleviin yläkouluihinsa Kurkelaan, Sompioon tai Keravanjoelle. Varsinainen tutustumispäivä järjestetään elokuussa päivää ennen, kuin lukuvuosi alkaa.

Toissijaisten yläkoulupaikkojen haku

Mikäli oppilaan koulupaikkapäätökseen toivotaan muutosta, on huoltajalla mahdollisuus hakea lapselle koulupaikkaa jostain toisesta koulusta. Keravan yhtenäiskoulujen rehtorit tekevät koulupaikkojen vaihtomahdollisuuksien osalta tiivistä yhteistyötä. Toissijaisten koulupaikkojen haku avautuu ensisijaisten koulupaikkapäätösten tiedoksiantopäivänä. Toissijaisesta oppilaaksiototosta ohjeistetaan huoltajia tarkemmin Wilmassa.


Päivitetty 23.04.2021 klo 18:47