Uutiset

Saviolla kaadetaan puita sähkönjakelun turvaamiseksi

19.03.2021 klo 17:35

​Saviolla Telatehtaanpolulla sijaitsevasta Vuorelanpuistosta ja sen läheisyydestä joudutaan kaatamaan puita sähkönjakelun turvaamiseksi sekä alueelle rakennettavan kaapelireitin tieltä.  Vuorelanpuistosta kaadettavien puiden tilalle kaupunki tekee täydennysistutuksia. Työt alueella aloitetaan viikolla 12 ja ne valmistuvat ennen pääsiäistä.


Keravan Energia kaataa tontiltaan puita sähkönjakelun turvaamiseksi. Tontilla sijaitsevan sähköaseman läheisyydessä kasvavat puut ovat kasvaneet niin korkeiksi, että kaatuessaan sähköaseman suuntaan puiden aiheuttamat vahingot voivat vaarantaa sähkönjakelun ja aiheuttaa sähkökatkoksen laajalla alueella. Sähköaseman läheisyydessä kasvavat puut tullaan jatkossakin pitämään matalakasvuisina sähkönjakelun turvaamiseksi.


Keravan Energian sähköaseman ja Sinebrychoffin välille rakennetaan uusi kaapelilinja, jonka tieltä rakentaja joutuu kaatamaan puita myös Vuorelanpuiston puistoalueelta. Kaupunki siistii samalla alueen muutakin puustoa niin että lähimetsä jää luonnonmukaiseksi. Kaadettujen puiden tilalle kaupunki istuttaa isoja pensaita ja tekee puistoalueelle myös siellä olevan puuston sijainteja mukailevan luontopolun lisäämään alueen virkistysmahdollisuuksia.


Puiden kaatamista varten on kaupungilta haettu ja kaupunki on myöntänyt tarvittavat maisematyöluvat. Työt alueella aloitetaan viikolla 12 ja ne valmistuvat pääsiäiseen mennessä ennen lintujen pesimäajan alkamista.

Päivitetty 19.03.2021 klo 17:36