Uutiset

Terveyskeskukselle on myönnetty Kandiystävällisen terveyskeskuksen arvonimi ja viiden tähden koulutuspaikan tunnustus

Keravan terveyskeskus.
15.01.2021 klo 15:30

​Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt Keravan terveyskeskukselle Kandiystävällisen Terveyskeskuksen arvonimen. Keravan terveyskeskus on yksi 29 terveyskeskuksesta, jotka ansaitsivat arvonimen lääketieteen opiskelijoiden ehdotusten perusteella. Arvonimi jaettiin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa.

Myös nuoret lääkärit suosittelevat Keravaa koulutuspaikkana: Keravan terveyskeskus ansaitsi Nuorten Lääkärien koulutuspaikkakysellyssä vastaajilta täyden viisi tähteä toista vuotta peräkkäin.

Lääketieteen kandit työskentelevät usein kesällä opintojensa viidentenä vuonna. Kandiystävällisen Terveyskeskuksen arvonimi myönnettiin niiden kandien palautteen perusteella, jotka olivat työskennelleet terveyskeskuksissa. Nuoret lääkärit työskentelevät terveyskeskuksissa vähintään 9 kuukauden jakson osana erikoistumistaan tai yleislääketieteen erityiskoulutusta.

Pitkäjänteinen työ nuorten lääkärien ja opiskelijoiden parissa tuottaa tulosta

Molemmat tunnustukset merkitsevät Keravan terveyskeskukselle paljon – ne ovat osoituksia siitä, että pitkäjänteinen työ on ollut onnistunutta ja lääketieteen kandit sekä nuoret lääkärit ovat viihtyneet työssään terveyskeskuksella.

– On mahtavaa saada palautetta hyvin tehdystä työstä, koska olemme panostaneet erityisesti kandien ja nuorten lääkärien perehdytykseen ja viihtyvyyteen. Haluamme koko ajan kehittää ja viilata käytäntöjämme, mutta on hyvä kuulla, että teemme jo tällä hetkellä hyvää työtä, yleislääketieteen erikoislääkäri Maija Pystynen kertoo.

Nuorempien lääkärien tukeminen on Keravan terveyskeskuksen vahvuus

Lääketieteen opiskelijoiden ja nuorten lääkärien onnistunut perehdyttäminen ja työssä tukeminen on aina tärkeää, mutta etenkin terveyskeskustyössä tukemisen ja hyvän työn ohjauksen merkitys korostuu.

Potilaat tulevat terveyskeskukseen laajasti erilaisten ongelmien kanssa, ja työ on todella itsenäistä. Kyky sietää epävarmuutta ja tehdä päätöksiä ovatkin terveyskeskustyön ydintä, mutta ne saattavat aiheuttaa etenkin nuorissa lääkäreissä epävarmuutta, jos riittävää tukea työhön ei ole tarjolla.

– Tärkeintä on, että nuoret lääkärit eivät jää yksin työnsä kanssa, vaikka teemme työtä itsenäisesti omissa huoneissamme. Meille seniorilääkäreille tulee olla varattuna riittävästi aikaa, niin voimme konkreettisesti auttaa ja tukea esimerkiksi epäselvän tapauksen kanssa.

Terveyskeskuksessa järjestetään myös säännöllisiä tutortunteja, joissa käsitellään esimerkiksi käytännön työssä huomattuja vaikeita aihepiirejä.

Hyvä työilmapiiri ja monipuoliset palvelut tekevät työskentelystä mielekästä

Keravan terveyskeskuksessa on lähes kaikki terveyspalvelut saman katon alla, minkä vuoksi terveyskeskuksessa voi työskennellä monipuolisesti eri aihepiirien parissa.

– Uskoisin, että kandit ovat meillä olleet tyytyväisiä juuri terveyskeskuksen monipuolisuuteen. Perehdytyksessä käymme laajasti tutustumassa esimerkiksi röntgeniin ja fysioterapiaan, mikä osaltaan laajentaa opiskelijoiden osaamista ja näkökulmaa lääketieteeseen, apulaisylilääkäri Pirkko Miettinen summaa.

Hyvällä työilmapiirillä on osaltaan vaikutusta siihen, että kandit ja nuoret lääkärit ovat viihtyneet Keravalla.

– Olen työskennellyt Keravalla reilut 34 vuotta ja yksi syy viihtymiseeni on ollut mukava työporukka ja työympäristö. Minuakin ohjattiin ja neuvottiin urani alkuaikoina aktiivisesti. Hyvä, että Kerava saa tunnustusta kandeilta ja nuorilta lääkäreiltä ja voin osaltani lähteä hyvillä mielin eläkkeelle, keväällä eläkkeelle jäävä Miettinen kertoo.

------------------------------------------------------------------------------

Kriteereinä Suomen Medisiinariliiton Kandiystävälliselle terveyskeskukselle olivat hyvin järjestetty perehdytys ja seniorituki, sekä riittävä palaute tehdystä työstä. Arvonimessä huomioitiin myös se, että lääketieteen kandeilla teetettiin sopiva määrä työtä ja he kokivat olevansa osa työyhteisöä, joka tukee heidän jaksamistaan.

Lisätietoa Suomen Medisiinariliiton vuoden 2020 Kandiystävällinen terveyskeskus arvonimestä

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä otettiin huomioon erilaisia nuoren lääkärin työhön vaikuttavia aihepiirejä, kuten koulutuspaikan perehdytys ja ohjaus sekä ammatillinen kasvaminen.

Lisätietoja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen vuoden 2020 koulutuspaikkakyselyn tuloksista


Päivitetty 15.01.2021 klo 15:10