Uutiset

Terveyskeskuksen osastoilla ja hoivayksiköissä voi vierailla rajoitetusti

30.04.2021 klo 11:25

Terveyskeskuksen osastoilla ja hoivayksiköissä voi jälleen vierailla rajoitetusti. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi noudatetaan seuraavia rajoituksia:

 • 1-3 vierasta kerrallaan
 • jos huoneessa on useampi potilas, vain yhden potilaan vieraat voivat kerrallaan olla paikalla
 • vierailuaika on 30-60 min / potilas / päivä
 • vierailuille voi tulla vain täysin terveenä ja oireettomana
 • maskia on ehdottomasti käytettävä koko vierailun ajan
 • ohjeista on pidettävä kiinni karanteenien välttämiseksi

Vierailut hoivan yksiköissä


Covid-19 pandemian aikana on noudatettava tarkasti viranomaisten laatimia varotoimia tartuntojen ehkäisemiseksi.

Yhteydenpito omaisiin toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa ensisijaisesti puhelimitse tai käyttäen muita etäyhteyksiä. Suosittelemme, että myös hoivayksikössä on kerrallaan ainoastaan 1- 3 vierasta ja vierailu kestäisi noin 30-60 minuuttia.

 

 • Vierailut yksiköissä ovat sallittuja, huomioiden annetut varotoimet
 • Vierailuista tulee sopia hoitohenkilökunnan kanssa etukäteen
 • Tartuntatautilain mukaisessa eristyksessä/karanteenissa olevaa potilasta ei voi tulla tapaamaan
 • Vierailuille voidaan tulla vain terveenä ja oireettomana
 • Vierailua varten saatte toimintayksiköstä ohjeet turvalliseen vierailuun. Koko vierailun ajan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta
 • Kangasmaskit eivät ole soveltuvia vierailuissa
 • Hyvää käsihygieniaa on toteutettava koko vierailun ajan
 • Vierailija pitää yli 2 metrin turvavälin asukkaisiin ja muuhun henkilökuntaan aina kun se on mahdollista
 • Vierailu toteutetaan asukashuoneissa eikä vierailun aikana voi tarpeettomasti liikkua yhteisissä tiloissa
 • henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua asukashuoneeseen joko puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Lisätietoja saa yksikön hoitohenkilökunnalta.


Päivitetty 30.04.2021 klo 11:34