Uutiset

Terveyskeskuksen puhelinpalvelu on vaikeasti ruuhkautunut – etsimme tilanteeseen ratkaisua ja pyydämme ymmärrystä ammattilaisillemme

Johtava ylilääkäri Olli Huuskonen, terveydenhuollon esimies Anita Putkonen sekä apulaisylilääkäri Tuure Ärling.
17.06.2021 klo 14:45

Kuva: Johtava ylilääkäri Olli Huuskonen, terveydenhuollon esimies Anita Putkonen ja apulaisylilääkäri Tuure Ärling.


Keravan terveyskeskuksen puhelinpalvelu on vaikeasti ruuhkautunut. Vaikealle tilanteelle on useita syitä, mutta yksi suurimmista niistä on koronavirustilanteen aiheuttamien yhteydenottojen kuormittavuus. Myös uuden potilastietojärjestelmän Apotin käyttöönotto ja järjestelmän käytön opetteleminen hidastavat yhteydenottojen käsittelyä. Kuntalaisten ymmärrettävä turhautuminen ja hätä ovat omiaan lisäämään entisestään yhteydenottojen määrää, mikä vaikeuttaa tilannetta. Pyrimme vastaamaan yhteydenottoihin 2-3 päivän kuluessa.

Alkuvuoden 2021 aikana yhteydenotot terveyskeskukseen ovat lisääntyneet huomattavasti – jopa kymmeniä prosentteja kuukausikohtaisesti vastaavaan vuoden 2020 ajankohtaan verrattuna. Koronarokotuksiin, näytteenottoon sekä muihin pandemiaan liittyviin asioihin liittyvät yhteydenotot kuormittavat puhelinpalvelumme ja sähköisten yhteydenottokanavien henkilökuntaa. 

Samaan aikaan pandemian kanssa Keravalla on otettu käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmä, minkä seurauksena terveyskeskuksen kyky vastata yhteydenottoihin on heikentynyt, koska uusi järjestelmä ja sen käyttöönotto hidastavat toimintaa.

Yhteydenottokanavien ongelmien kärjistyminen juuri lomakauden koittaessa vaikeuttaa tilannetta entisestään. Henkilöstön lomista emme pysty enää nipistämään tilanteen paikkaamiseksi.

– Olemme jo lisänneet henkilökuntaa Apotin käyttöönoton vaikutusten ajaksi ja terveydenhuollon henkilöstölle oli määrätty lomakielto käyttöönottoa ennen ja sen jälkeen, mutta on selvää, että myös terveydenhuollon henkilökunta tarvitsee lomaa palautumiseen. Ammattilaistemme lomat ovat nyt keskittyneet kesäkuukausille keväisen lomakiellon vuoksi. Lisäksi yhteydenottoja tulee nyt huomattavasti enemmän kuin kesäkuukausina yleensä, kertoo johtava ylilääkäri Olli Huuskonen.

Toiminnan ulkoistaminenkaan ulkopuoliselle palveluntuottajalle ei ole yksinkertaista, sillä ulkopuolisen palveluntuottajan perehdyttäminen toimintaympäristöön veisi paljon aikaa. Ostopalvelun hyödyntäminen toisi osaltaan mukanaan tehottomuutta, kun yhteydenottoja käsittelevä henkilökunta ei tunne organisaatiotamme.

Pienissä vaivoissa neuvoa saa apteekista ja omahoidon palveluista

Pienissä vaivoissa neuvoa saa myös apteekin osaavalta henkilökunnalta, sekä erilaisista terveydenhuollon ammattilaisten ylläpitämiltä omahoitosivustoilta. Kaikki terveysongelmat eivät välttämättä tarvitse yhteydenottoa terveyskeskukseen.

Jos olette yhteydessä terveyskeskukseen, jätättehän yhteydenoton vain yhden kanavan kautta. Yhteydenottoihin vastaaminen valitettavasti kestää tällä hetkellä, mutta useammat yhteydenotot samasta asiasta eivät nopeuta asian käsittelemistä.

Toivomme ymmärrystä etenkin asiakkaiden kanssa työskentelevälle henkilökunnallemme

Yhteydenottojen käsittelemisen tilanne on erittäin valitettava ja kestämätön, mutta toivomme ymmärrystä henkilökunnallemme. 

– Kaikki terveyskeskuksemme ammattiryhmät ovat erittäin kovan paineen alla ja paine on jatkunut pandemian vuoksi yli vuoden. Terveydenhuollon henkilökunta on tehnyt suuren määrän ylitöitä, koska esimerkiksi tartunnanjäljitysvalmiutta on pidetty yllä jokaisena päivänä vuodessa ja suurimman osan ajasta myös arkena virka-ajan jälkeen. 

Olemme Keravan sote-palveluissa tunnistaneet ongelman vakavuuden ja pyrimme parhaamme mukaan löytämään nopeita sekä pysyviä ratkaisuja siihen. Johto ja organisaatio ovat sitoutuneet tavoitteeseen tuottaa maan parasta sosiaali- ja terveyspalvelua kuntalaisille. Toivomme kuitenkin kuntalaisilta ymmärrystä ennen kaikkea asiakasrajapinnassa olevaa henkilökuntaa kohtaan: he tekevät aivan kaikkensa vaikeassa tilanteessa voimatta kuitenkaan vaikuttaa syihin ongelmien taustalla.

Päivitetty 17.06.2021 klo 15:08