Uutiset

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on tehnyt palvelualue- ja asiantuntijajohtajavalintoja

30.08.2022 klo 15:00

​Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on tehnyt päätöksiä palvelualuejohtajien valinnoista. Syyskuun loppupuolella alkaa ilmoittautumismenettely tehtäväalueiden päälliköiden tehtäviin. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelualuejohtajiksi 1.1.2023 lukien on valittu: 

Terveydenhuollon palveluiden toimiala 

Terveysasemapalvelut: Piia Niemi-Mustonen 

Sairaalapalvelut: Pia Rantamäki 

Suun terveydenhuollon palvelut: Helena Salusjärvi-Juopperi 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimiala 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut: Mirja Varis 

Perheitä tukevat palvelut: Reetta Voutilainen 

Perheiden erityispalvelut: Saana Pukkio 

Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala 

Aikuissosiaalityön palvelut: Henna Kaukonen-Nyholm 

Vammaispalvelut: Johanna Pulkkinen 

Vanhusten palvelujen toimiala 

Kotona asumisen palvelut: Aila Halonen 

Hoiva-asumisen palvelut: Minna Nummi 

Konsernipalveluiden toimiala 

Järjestämisen tuki ja hankinnat: Nina Linja 

Talous: Hanna Heinikainen 

Vantaan ja Keravan toimialajohtajavalinnoista voit lukea täältä. 

Taustaa palvelualuejohtajien rekrytointiprosessille 

Valinnat toteutettiin ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoittautuminen koski liikkeenluovutuksen piirissä olevaa henkilöstöä ja ilmoittautujilta edellytettiin vastaavan tai lähes vastaavan tasoisissa tehtävissä työskentelyä nykyorganisaatiossa. 

Yhteensä ilmoittautujia oli 30. Kukin saattoi ilmoittautua enintään kolmeen virkaan ja lisäksi ilmoittautujan tuli kertoa prioriteettijärjestys, mikäli ilmoittautui kiinnostuneeksi useammasta kuin yhdestä virasta.  

Valinnan perusteet 
Valintojen perusteet: 

  • on tehnyt aiemmin samantasoista tai lähes samantasoista tai laajuista tehtävää, 
  • on kokemusta ao. palvelualueesta, 
  • soveltuvuus tehtävään. 

Hallintojohtajan rekrytointi jatkuu 

Tällä valintakierroksella oli haettavana myös hallintojohtajan virka. Hallintojohtajan osaamisprofiilissa painotettiin erityisesti itsehallinnollisen hyvinvointialueen hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kriittistä roolia, päätöksentekoprosessin kokonaisvaltaista johtamiskokemusta, sekä useiden eri toimielinten toiminnan samanaikaista koordinointia.

Sopivien hakijoiden puutteen ja toisaalta hakijoiden määrän vähyyden takia jätetään hallintojohtajan virka täyttämättä. Hallintojohtajan virka laitetaan ulkoiseen hakuun. 

Asiantuntijajohtajien tehtävien täyttäminen 

Hyvinvointialueen organisaation suunnittelussa oli alusta saakka mukana kolmen asiantuntijajohtajan tehtävät: johtava ylilääkäri, johtava hoitaja/hoitotyön johtaja sekä sosiaalityön johtavan asiantuntija. Johtavan ylilääkärin tehtävä on virkasuhteinen ja virka on perustettu aluehallituksessa. Muut edellä mainituista tehtävistä ovat työsuhteisia ja ne ovat odottaneet täyttöprosessissa, että koko asiantuntijatiimin perustehtävä sekä asiantuntijuuden että kehittämisroolin osalta selkiytyy.  Pääosin asia on nyt edennyt ja mahdollistaa tehtävien täytön. Sosiaalityön johtavan asiantuntijan tehtävä ja rooli on vielä valmistelussa. 

Asiantuntijajohtajiksi 1.1.2023 lukien on valittu: 

Johtava ylilääkäri: Olli Huuskonen määräaikaisena 1.9.-31.12.2022 

Hoitotyön johtaja: Raija Hietikko 1.1.2023 lukien 

Seuraava rekrytointikierros  

Seuraava johtamistehtävien rekrytointikierros koskee tehtäväalueiden päälliköitä ja alkaa syyskuun loppupuolella. Siinä toteutetaan vastaavanlaista ilmoittautumismenettelyä kuin palvelualuejohtajien osalta. 

Lisätiedot: 


Anne Sivula 
HR-valmistelujohtaja 
anne.sivula@vantaa.fi 


Päivitetty 30.08.2022 klo 18:34