Uutiset

Tilannetiedote 26.2.2021

26.02.2021 klo 19:30

​Kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun koollekutsuma kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu arkipäivisin. Laitamme kaikkien luettavaksi verkkosivuillemme ja sosiaaliseen mediaan tiedon siitä, mitä asioita ryhmässä on käsitelty ja millaisia kaupungin toimintaan liittyviä päätöksiä tai linjauksia on tehty.


COVID-19 pikatilannekuva

Todettujen koronavirustartuntojen kokonaismäärä Keravalla on 506, uusia tapauksia eiliseen nähden 11 (tilanne 26.2.). Kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 80. Keravalla ilmaantuvuus on 216/100 000. 

Sairastuneiden joukossa on 1 kouluikäinen, joka ei ole altistanut muita koulussa.

Kerava aloitti tällä viikolla sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvien vuonna 1952–1956 syntyneiden rokotukset. Nyt myös vuonna 1957–61 ja 1962–66 syntyneet voivat varata ajan ensimmäisen riskiryhmän koronarokotuksiin.

https://www.kerava.fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Vuonna-1957-61-ja-1962-66-syntyneet-voivat-nyt-myos-varata-ajan-ensimmaisen-riskiryhman-koronarokotuksiin.aspx

Valmiusjohtoryhmä on tehnyt päätöksen perusopetuksen 7.-9. luokkien etäopetukseen siirtymisestä 1.3. alkaen. Lähiopetuksessa jatkavat kuitenkin erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja valmistava opetuksen oppilaat. Koulukuljetukset perutaan kuukauden ajaksi muilta kuin lähiopetukseen oikeutetuilta oppilailta.

Etäopetuksen aikana 7.-9. luokkien ruokailu järjestetään 1.3.-5.3. kouluilla, mutta oppilaat voivat halutessaan ruokailla myös kotona. Huoltajille on tänään toimitettu Wilma-kysely, jolla kartoitetaan kouluilla (Sompio, Kurkela, Keravanjoki) ruokailevat oppilaat. Ruokailu on porrastettu niin, että lähiopetuksessa olevat ruokailevat ensin ja etäopetuksessa olevat oppilaat sen jälkeen.

https://www.kerava.fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/Yl%C3%A4koulujen-oppilaat-siirtyv%C3%A4t-et%C3%A4opetukseen-1-3-2021-Keravalla.aspx

8.-luokkalaisten TET-harjoittelu perutaan viikoilta 9-10.

Myös lukio siirtyy etäopetukseen 1.3. alkaen.

AVI kertoi iltapäivällä tiedotustilaisuudessaan uusista rajoituksista ja suosituksista.


Keravan kaupungin toimenpiteet ja suositukset 26.2.2021

Keravan kaupungin valmiusjohtoryhmä on 26.2.2021 linjannut kaupungin suositukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Linjauksissa on huomioitu paikallinen epidemiatilanne, alueellisen koordinaatioryhmän suositukset sekä aluehallintoviraston antamat päätökset. Toimenpiteet kootaan kaupungin verkkosivuille Koronavirus ja poikkeustilanne -sivun alle.

https://www.kerava.fi/ajankohtaista/koronavirus-ja-poikkeustilanne/suositukset-ja-rajoitukset

Keravan kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat ottavat vastaavat suositukset ja toimenpiteet käyttöön omissa tiloissaan ja toiminnassaan. 

Linjaukset ovat voimassa 1.3.–28.3.2021, ellei toisin ilmoiteta. 

 • Sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ei tule järjestää. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan korkeintaan 6 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta. 
 • Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen koskee myös perhetapahtumia. Poikkeuksena ovat pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 
 • 2008 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäharrastustoimintaa ei järjestetä kaupungin hallinnoimissa tiloissa. 2009 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa voi järjestää enintään 10 henkilön ryhmissä turvavälejä noudattaen. Linjaus on voimassa 1.3.–28.3. 
 • Perusopetuksen luokat 7–9 (lähiopetuksessa jatkavat kuitenkin erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja valmistava opetuksen oppilaat), lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, mukaan lukien taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset (yli 12-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat etäopetuksessa 1.3.–28.3.  
 • Suosittelemme etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. 
 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 
 • Terveyskeskuksen osastoilla ei voi tällä hetkellä vierailla. Vierailukielto koskee molempia Keravan terveyskeskuksen osastoja 23.2.2021 alkaen. Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevia potilaita, eikä hoivaosasto Helmiinaa. 
 • Kuntouttavaa työtoimintaa, kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten työ- ja päivätoimintaa, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä sosiaalisen kuntoutuksen päivä- ja työtoimintaa ei keskeytetä. 

Suosittelemme maskin käyttöä aina muita kohdattaessa. Maskia tulee käyttää myös niissä tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdollista. 

 

Varhaiskasvatus 

 •  Lapset tuodaan ja haetaan niin, että kohtaamiset ovat lyhytaikaisia. 
 • Suosittelemme vahvasti huoltajien käyttävän maskia lasten tuonti- ja hakutilanteissa. 
 • Henkilöstölle suositellaan maskin käyttöä, pois lukien väljissä ulkotiloissa tapahtuva työskentely. 
 • Varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut järjestetään etänä. 

  

Perusopetus ja lukiokoulutus 

  

 • Maskinkäyttöä suositellaan 6. luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Maskia käytetään koko koulupäivän ajan sekä koulukuljetuksissa, pois lukien ruokailutilanteet, välitunnit ja ulkoliikuntatunnit. Niissä opetusryhmissä, joissa on 6. luokan oppilaiden lisäksi alempien vuosiluokkien oppilaita, maskisuositus koskee koko oppilasryhmää. Oppilaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia koulussa, ellei oppilaalla ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. 
 • Perusopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaan lähiopetuksena perusopetuksen alaluokille. Yksilölliset erityisjärjestelyt ovat mahdollisia perusopetuslain mukaisesti. Erityisjärjestelyihin siirrytään koronavirusinfektioon sairastuttaessa tai sille altistuttaessa. 
 • Perusopetuksen arviointiin liittyvät keskustelut järjestetään etänä. 
 • Perusopetuksen luokat 7–9 (lähiopetuksessa jatkavat erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat) sekä Keravan lukio siirtyvät etäopetukseen 1.3.–28.3. väliseksi ajaksi.  
 • Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen turvataan Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti. Järjestelyissä huomioidaan hygienia- ja turvallisuusohjeet. 

  

Kokous- ja liikuntatilat sekä ulkoharrastuspaikat 

  

 • Luistelukentät pysyvät toistaiseksi avoinna. Alueellisesti rajatuissa ulkoliikuntatiloissa voi olla kerrallaan enintään 50 henkilöä. Turvavälejä ja asianmukaisia hygieniaohjeita on noudatettava kentillä ja laduilla liikkuessa. 
 • Keravan kaupungin sisätilojen tilavaraukset perutaan yksityisiltä käyttäjiltä 1.3.-28.3.2021 muiden kuin 2009 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminnan osalta. Peruutus koskee kaikkia kaupungin hallinnoimia tiloja. Peruuntuneista vuoroista ei laskuteta. 
 • Uimahalli sekä kuntosalit suljetaan 28.3.2021 asti. 
 • Jäähalli suljetaan 28.3.2021 asti. 
 • Budo-Sali, City-voimailusali ja nyrkkeilysali suljetaan 28.3.2021 asti. 
 • Koulujen liikuntatilat suljetaan yksityisiltä käyttäjiltä 28.3.2021 asti. Ainoastaan vuonna 2009 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta tiloissa sallitaan. 
 • Liikuntaharrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Ainoastaan vuonna 2009 syntyneiden ja sitä nuorempien liikuntaharrastustoiminta ulkoliikuntapaikoilla jatkuu aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja ja otteluita ei järjestetä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina. 
 • Juoksuportaat pidetään toistaiseksi avoinna. Portaissa on noudatettava turvavälejä ja hygieniaohjeita. Portaita kuljetaan ainoastaan ylös mentäessä ja alas tullaan muita reittejä pitkin. 

  

Kilpaurheilu 

  

 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan ammattilaisurheilijoille. Harjoittelumahdollisuuksista sovitaan kaupungin liikuntapalvelujohtajan kanssa (Marjaana Risku, marjaana.risku@kerava.fi, p. 040 318 2246). 

  

Nuorisopalvelut 

  

 • Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta keskeytetään 28.3.2021 asti. Elzu ja Tunnelin nuorisotila sekä liikkuva nuorisotila Kerbiili suljetaan tähän asti. Järjestetty varhaisnuorisotoiminta sallitaan vuonna 2009 syntyneille ja sitä nuoremmille valvotusti. Paikalla voi olla kerrallaan enintään 10 varhaisnuorta. 
 • Jalkautuva nuorisotyö jatkaa toimintaansa. Myös kaikki nuorisotyön digitaalisen kanavat ovat käytössä. 

  

Kirjasto ja museo 

  

 • Keravan kaupunginkirjasto palvelee rajoitetusti ja Taide- ja museokeskus Sinkka on kiinni 28.3.2021 asti. 
 • Kirjastosta voi kuitenkin noutaa varattua aineistoa sekä palauttaa lainat itsepalveluna aukioloaikojen mukaisesti (ma-to 8-20, pe 8-18, la 9-17). 
 • Kirjaston itsenäiseen käyttöön varattu omatoimiaika ei ole käytössä rajoitusten aikana. 
 • Kirjojen noutoon ja palautukseen varatussa tilassa on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja tulostinta aikarajoituksen mukaisesti. 
 • Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat käyttää kirjastoa, museota ja jäähallia osana opetusta. Käynnit on varattava etukäteen. 

 


Päivitetty 26.02.2021 klo 20:02