Uutiset

Tulevien 7. -luokkalaisten koulupaikkapäätökset tiedoksi 3.5.2021

30.04.2021 klo 00:00

​Keravan kouluissa syksyllä 2021 seitsemännen luokan aloittavien oppilaiden tulevat koulupaikat annetaan tiedoksi maanantaina 3.5.2021. Päätös on nähtävillä Wilmassa sähköisenä tiedonantona. Jos huoltaja ei ole antanut lupaa sähköiseen tiedonantoon, päätös postitetaan oppilaan kotiosoitteeseen.

Koulupaikkapäätökset löydät osoitteesta https://wilma.edu.kerava.fi/. Wilmaan kirjauduttuasi:

  1. Valitse oppilas, jonka nimen vieressä lukee oppilaan uusi yläkoulu.
  2. Valitse Wilman etusivulla ylävalikossa kohta Hakemukset ja päätökset.
  3. Klikkaa Päätös-kohdassa olevaa tekstiä näet päätöksen sisällön ja voit halutessasi tulostaa päätöksen.

Tulevien 7.- luokkalaisten toissijaisten koulupaikkojen haku 3.5. – 10.5.2021

Jos perhe toivoo oppilaalle paikkaa muusta koulusta, kuin päätöksessä osoitetusta koulusta, huoltajat voivat hakea koulupaikan vaihtoa. Tätä kutsutaan toissijaisen koulupaikan hakemiseksi. Toivotun koulun rehtori voi ottaa toissijaisia oppilaita, jos luokka-asteelle vapautuu paikkoja. Ensi syksynä aloittavat seitsemännet luokat voidaan täyttää toissijaisen oppilaaksi ottamisen kautta 24 oppilaan luokiksi.

Toissijaisten koulupaikkojen haku on auki 3.5.- 10.5.2021. Haku päättyy 10.5.2021 klo 15.00. Hakemus tehdään ensisijaisesti Wilman kohdassa Hakemukset ja päätökset. Rehtori tekee päätöksen toissijaisen oppilaaksi ottamisen kriteereiden mukaisesti.

Toissijaisen oppilaaksi ottamisen kriteerit ovat tärkeysjärjestyksessä:

  1. Oppilas asuu Keravalla
  2. Yhtenäinen koulupolku
  3. Oppilaan koulumatkan pituus
  4. Sisaruusperuste
  5. Arvonta

Kriteerit ovat nähtävillä Keravan nettisivuilla Oppilaaksi ottaminen - Keravan Kaupunki. Toissijaiset päätökset annetaan tiedoksi Wilmassa torstaina 20.5.2021.

Mikäli toissijaiseen hakemukseen tulee kielteinen päätös, huoltaja voi halutessaan tehdä uuden hakemuksen. Hakemus pidetään avoimena, kunnes luokka-asteelta vapautuu paikka täytettäväksi. Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään toissijaisen oppilaaksi ottamisen kriteereiden mukaisesti sillä hetkellä avoinna olevien hakemusten kesken.

Lisätietoa toissijaisesta oppilaaksiotosta saa koulun rehtorilta tai koulusihteeriltä.

 


Päivitetty 30.04.2021 klo 10:34