Uutiset

Tulevien perusopetuksen seitsemäsluokkalaisten oppilaaksiottopäätökset

Koululainen ja reppu.
01.04.2021 klo 11:00

​Tulevien seitsemäsluokkalaisten oppilaaksiottopäätösten tekemistä joudutaan edelleen siirtämään. 

Päätösten viivästyminen johtuu siitä, että Keravan Kasvatus- ja opetuslautakunta on pyytänyt selvittämään erilaisia opetuksen järjestämispaikkojen vaihtoehtoja. Opetuksen järjestämispaikkojen vaihtamiseen liittyen ko. oppilaille ja heidän huoltajille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulemiskutsut on lähetetty wilman kautta niille oppilaille ja huoltajille, joita asia koskee. Tämän kuulemisprosessin takia aikataulu myös kaikkien muiden tulevien seitsemäsluokkalaisten osalta viivästyy. Oppilaaksiottamisen päätökset pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Toimivalta opetuksen järjestämispaikan vaihtamisessa:

Perusopetuslain 6§:n mukaan kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Keravalla kasvatus- ja opetuslautakunnalla on tämä toimivalta, kun se hyväksyy varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet ja järjestämispaikat (Keravan kaupungin hallintosääntö 24.3.2020/§ 25). Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu päättämään asiasta puheenjohtajan koolle kutsumassa ylimääräisessä lautakunnan kokouksessa 14.4.2021.

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Päivitetty 01.04.2021 klo 11:00