Uutiset

Turvallisuuden kehittämisryhmän loppuraportti

10.06.2021 klo 10:00

Kaupunginjohtajan asettaman turvallisuuden kehittämistyöryhmä tehtävänä oli pohtia konkreettisia toimenpiteitä, joilla Keravan turvallisuustilanteeseen ja koettuun turvallisuudentunteeseen voidaan vaikuttaa. Työryhmä pohti turvallisuuteen liittyvien ongelmien juurisyitä ja toimenpide ehdotukset on jaoteltu lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.

Juurisyyt ovat samankaltaiset kuin yhteiskunnassamme laajemminkin. Haasteita tilanteeseen tuottavat muun muassa yhteisöllisyyden väheneminen, yhteiskunnalliset suuret muutokset, polarisoituminen ja voimakas kaupungistuminen.

Lyhyen aikavälin toimenpiteiksi esitettiin muun muassa kameravalvonnan lisäämistä, poliisin ja kaupungin yhteistyön tehostamista viestinnässä ja turvallisuusinfojen järjestämistä kuntalaisille. Lisäksi todettiin, että nuorten ohjattuun toimintaan ja kuntalaisten osallistamiseen turvallisuuden kehittämisehdotusten osalta on hyvä kiinnittää huomiota. 

Pitkän tähtäimen suunnitelmat liittyvät kaupunki- ja vihersuunnitteluun sekä asuntopolitiikkaan, jossa turvallisuuteen liittyvät asiat voidaan huomioida entistä vahvemmin jo suunnitteluvaiheessa. Todettiin myös, että poliisin vahvempi näkyvyys katukuvassa parantaa turvallisuudentunnetta. Lisäksi työryhmä nosti esille nuorisolle suunnattujen harrastetalojen merkityksen.

Työryhmän jäseninä olivat kaupungin organisaation edustajia eri toimialoilta sekä Keravalla vaikuttavia turvallisuustilanteen kannalta keskeisiä toimijoita. Ryhmän puheenjohtajana toimi Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialan toimialajohtaja Tiina Larsson.

Turvallisuuden kehittämistyöryhmän raportti (pdf).

Lisätiedot

viestintäjohtaja Thomas Sund, puh 040 318 2939, thomas.sund@kerava.fiPäivitetty 10.06.2021 klo 10:58