Uutiset

Tutkimus kutsuu 3-vuotiaiden perheet myönteisen vanhemmuuden verkko-ohjelmaan

Voimaperheet - ole läsnä lapsellesi -tutkimus. Myönteisen vanhemmuuden nettivalmennus 3-vuotiaiden perheille.
29.03.2021 klo 14:40

​Keravan lastenneuvolassa käynnistyy maaliskuussa tutkimus, jossa selvitetään myönteisen vanhemmuuden internetohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta. Ole läsnä lapsellesi -ohjelma on suunniteltu 3-vuotiaiden lasten huoltajille. 

Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea. Tutkimus toteutetaan kuntien neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

– Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea, koska vanhemmuus vaikuttaa keskeisesti pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä, kertoo erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Myönteinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltaja kykenee ymmärtämään lapsen tarpeita, ohjaamaan lasta myönteisin, turvallisin keinoin sekä ratkaisemaan arjen pulmatilanteita rakentavasti.

Vanhemmuusohjelmaa pääsevät käyttämään yhteistyöalueilla kaikki 3-vuotiaiden huoltajat, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Ohjelmassa on viisi vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun muassa lukumateriaalin, kysymysten ja videoiden avulla. 

– Ohjelma sisältää yksinkertaisia vinkkejä ja vuorovaikutuskeinoja, joita voi hyödyntää helposti arjessa 3-vuotiaan kanssa, Mishina kuvailee.

Pitkittynyt pandemiatilanne näkyy vastaanotolla

Asiantuntijaterveydenhoitaja Marika Roos Keravan neuvolasta kertoo, että varhaisen vanhemmuuden tuen kehittämisen merkitys on korostunut poikkeusajan pitkittymisen vuoksi.

– Poikkeustilanne on entisestään lisännyt perheiden eriarvoistumista. Neuvolassa osa vanhemmista on kertonut lisääntyneen perheen yhdessäoloajan myönteisistä vaikutuksista niin lapsiin kuin aikuisiin. Enenevässä määrin on myös vanhempia, jotka neuvolakäynneillä kertovat eristäytymisen perheen ulkopuolisista sosiaalisista kontakteista ja tukiverkoston kaventumisen aiheuttaneen kuormituksen tunteen lisääntymistä, Roos sanoo.

Roosin mukaan lasten käytösoireet ja lasten lisääntynyt huomiontarve ovat nousseet esille terveydenhoitajien ja vanhempien keskusteluissa. Myös vertaistuen saaminen on vaikeutunut, kun erilaisia vanhempien ryhmämuotoisia tapaamisia on jouduttu supistamaan.

Tutkimus laajentaa Keravan Voimaperheet-yhteistyötä

Käynnistyvä tutkimus on osa Voimaperheet-tutkimuskokonaisuutta, jossa on aiemmin kehitetty Huomaa hyvä lapsessasi -vanhempainohjausohjelma alle kouluikäisten lasten käyttäytymisen vaikeuksien vanhempainohjaukseen. Nelivuotisneuvolassa tapahtuvaan väestöseulontaan sekä kohdennettuun netti- ja puhelinohjaukseen perustuva vanhempainohjausohjelma on kuulunut neuvoloiden palveluvalikoimaan Keravalla vuoden 2020 alusta.

– Koemme lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen ja myönteisten kasvatuskäytänteiden vahvistamisen riittävän varhaisessa vaiheessa erittäin merkityksellisenä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisessa, Roos toteaa.

Ole läsnä lapsellesi -ohjelma perustuu laajempaan Huomaa hyvä lapsessasi -ohjelmaan. Se on kokonaan digitaalinen ja sen käyttäminen onnistuu missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla. Perheet saavat neuvolakäynnillä osallistumislinkin ja rekisteröitymiskoodin. Samalla koodilla on mahdollista luoda käyttäjätunnukset yhdelle tai useammalle huoltajalle.

Tutkimus toteutetaan osana eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Ole läsnä lapsellesi -tutkimus (Turun yliopisto)

Huomaa hyvä lapsessasi -tutkimus (Turun yliopisto)

Päivitetty 29.03.2021 klo 14:43