Uutiset

Uudistettu rakennusjärjestys on asiakaslähtöinen ja parantaa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia

02.08.2021 klo 13:00

Keravan kaupungin rakennusjärjestystä on uudistettu ja valtuuston huhtikuussa hyväksymä päivitetty rakennusjärjestys astui voimaan 1.8.2021. Uudistetussa rakennusjärjestyksessä on tarkennettu minimitonttikokoja, asuntojen huonelukua ja keskikokoa sekä otettu ilmasto- ja ympäristöasiat paremmin huomioon.

"Rakennusjärjestykseen tehdyt muutokset ja helpotukset perustuvat rakennusvalvonnan työssään saamiin kokemuksiin aikaisemman rakennusjärjestyksen soveltamisesta sekä asiakkailta saatuun palautteeseen", kertoo rakennusjärjestyksen uudistamista valmistellut johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius.

Uudistettu rakennusjärjestys on entistä asiakaslähtöisempi. Lisäksi rakennusjärjestys parantaa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä toimivan asuinympäristön muodostumista Keravalle.

Minimitonttikokoa sekä asuntojen huonelukua ja keskikokoa tarkennettiin

Rakennusjärjestyksessä on tarkennettu pientalotonteilla asuntoa kohti edellytettävää minimitonttikokoa. Yhden tai kahden perheen taloja rakennettaessa tontin tulee olla kooltaan vähintään 400 m2 asuntoa kohden ja rivitaloa rakennettaessa 300 m2.

Rakennusluvan saadakseen hakijan on kuitenkin osoitettava rakennuspaikan soveltuvuus asuntomäärään aiempaa tarkemmin.

Rakennusjärjestyksessä on myös täsmennetty kerrostalojen vaatimuksia asuntojen huoneiden lukumäärästä sekä nostettu vaatimusta kerrostaloasuntojen keskikoosta. Jos tontille rakennetaan yli 10 asuntoa, kolmanneksessa asunnoista tulee olla keittiön tai keittiötilan ja olohuoneen lisäksi vähintään kaksi makuuhuonetta. Lisäksi asuntojen keskikoon tulee olla vähintään 45 m2.

"Asuntojen keskikokovaatimusta nostettiin, jotta vaatimukset huoneiden lukumäärästä ei johda epäkäytännöllisen pieniin huonekokoihin", Hilvenius selventää. "Kerrostaloasuntojen vaatimusten täsmennyksillä rakentamista halutaan ohjata kysyntää vastaavan asuntotuotannon toteutumiseen, nostaa rakennettavien asuntojen keskikokoa sekä hillitä yksiöiden rakentamista."

Ilmasto- ja ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon

Uudistetussa rakennusjärjestyksessä kannustetaan ottamaan paremmin huomioon myös ilmastoasiat osana rakennusprojektia. Uutena asiana rakennusjärjestyksessä ohjeistetaan ilmalämpöpumpun sijoittamisesta kerrostalon seinään. Samoin kierrätettävyyden huomioiminen materiaalivalinnoissa on lisätty määräyksiin hyvänä rakennustapana.

Myös hulevesien käsittelyä ja johtamista tontilla koskevat määräykset on uudistettu. Lisäksi suojeltuja ja valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä koskevia määräyksiä on täsmennetty.

"Rakennettaessa tulisi aina suosia ratkaisuja, jotka mahdollistavat sadevesien imeytymisen maahan", Hilvenius painottaa. "Aina tämä ei ole mahdollista, joten rakennusjärjestys määrää rakentajaa suunnittelemaan hulevesien tehokkaan ja asianmukaisen käsittelyn."

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jossa annetaan paikallisista oloista johtuvia tarpeellisia määräyksiä. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Lisätietoja:

Johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius, puh. 040 318 2124, tapani.hilvenius@kerava.fi 

Tutustu uudistettuun Keravan kaupungin rakennusjärjestykseen

Päivitetty 02.08.2021 klo 13:19