Uutiset

Uusi Asemakeskus liiketiloineen tukee koko keskustan kaupallista vetovoimaa ja kasvattaa lähialueen kiinteistöjen arvoa

06.07.2021 klo 15:40

​Kaupunki tilasi puolueettoman Keravan keskustan kaupallisen kehityspotentiaalin selvityksen selvittääkseen osana Asemanseudun kaavahanketta suunniteltavan Asemakeskuksen vaikutuksia keskustan elinvoimaan ja liiketiloihin sekä lähialueen kiinteistöjen arvoon. Selvityksen mukaan Asemakeskukseen sijoittuva päivittäistavarakauppa ja päivittäisasiointiin liittyvät palvelut asemalla ja aseman välittömässä läheisyydessä kasvattaisivat keskustan ja koko Keravan vetovoimaa sekä lähialueen kiinteistöjen arvoa. Samalla uusi Asemakeskus tukisi myös koko keskustan kaupallista vetovoimaa.


"Selvityksen mukaan Keravan kaupallisen mitoituksen kasvulle on potentiaalia tulevina vuosina, huolimatta kaupan nopeasta ja voimakkaasta rakennemuutoksesta. Kaupan mitoituksen maltillista kasvattamista tukevat Keravan väestönkasvu ja suunnitteilla olevat keskustan kehityshankkeet, joissa valmistuu uusia asuntoja", kertoo Keravan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos.


Selvityksessä Asemakeskukseen sijoittuvan päivittäistavarakaupan nähdään kasvattavan koko asema-alueen vetovoimaa ja lähialueen kiinteistöjen arvoa. Mikäli Asemakeskukseen ei tule merkittäviä määriä erikoiskauppoja, uusi Asemakeskus tukee lisäksi koko keskustan kaupallista vetovoimaa.


"Asemalle ei ole tulossa merkittävää määrää erikoiskauppoja. Asemakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen olisi sijoittumassa muun muassa päivittäistavarakauppa sekä muita keravalaisten päivittäisasiointia vahvistavia palveluita, kuten mahdollisesti Postin palveluita. Toisen kerroksen toimitiloihin olisi taas mahdollista sijoittaa esimerkiksi toimistoja, kuntokeskus tai terveyspalveluita", Sjöroos selventää.


Selvityksen mukaan uusi päivittäistavarakauppa ja päivittäisasiointiin liittyvät palvelut aseman välittömässä yhteydessä ja suunnitellussa laajuudessa vahvistaisivat koko Keravan vetovoimaa ja tarjoaisivat julkista työmatkaliikennettä käyttäville paremmat palvelut. Katutason yläpuolisiin kerroksiin taas kannattaisi suunnitella pääosin uusia asuntoja, jotka lisäävät koko keskustan kaupallista vetovoimaa.


"Keskustan kaupallinen vyöhyke muodostuu tulevaisuudessa kolmikulmaisen akselin ympärille, joiden päädyissä on ankkurit Karuselli, Prisma ja uusi Asemakeskus", Sjöroos jatkaa. "Keskustan uudet asuntorakentamishankkeet tiivistävät kaupunkirakennetta sekä kasvattavat kaupan ja palveluiden toimintaedellytyksiä."

 

Asemanseudun rakentamiseen näkemyksiä arkkitehtuurikilpailun avulla

Kaupunki järjestää asemanseudulle kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun, jonka kilpailualueeseen kuuluu myös Asemanseudun kaavahankkeen alue. Alustavan aikataulun mukaan kilpailu alkaa marraskuussa 2021 ja kilpailun tulokset julkistetaan maalis-huhtikuussa 2022.


Arkkitehtuurikilpailun luonne on ideakilpailu, jonka avulla haetaan näkemyksiä Keravan aseman länsi- ja itäpuolen laadukkaaseen ja ilmastoviisaaseen rakentamiseen pitkällä aikavälillä. Erityisesti näkemyksiä haetaan arvokkaan kulttuuriympäristön vaalimisen ja uuden rakentamisen suhteesta. Lisäksi ideoita haetaan muun muassa uusien korttelien muodoista, uusista jalankulun ja pyöräilyn reiteistä ja katuyhteyksistä, näkymistä ja kaupunkimaiseman vihreyden ratkaisuista sekä yleisesti rakentamisen materiaaleista.


"Ideakilpailun voittajaa voidaan hyödyntää asemanseudun kortteli- tai aluetason viitesuunnittelussa, mutta rakennussuunnitteluun kilpailun tulokset eivät johda", kertoo arkkitehtuurikilpailun sihteeri Sanna Lahti. "Kilpailun sadosta halutaan kerätä monipuolisia ideoita esimerkiksi ilmastoviisaista rakentamisen ratkaisuista ja erilaisista kaupunkia elävöittävistä toiminnoista, jotka ovat sovitettavissa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja suunnitelmiin osana jatkosuunnittelua ja kaavoitustyötä."


Keravan asemalle on suunniteltu uutta Asemakeskusta, joka pitää sisällään asuinrakentamista 13 750 kerrosneliömetriä, liiketiloja 2 700 kerrosneliömetriä ja toimitiloja 1 950 kerrosneliömetriä. Samalla on tarkoitus toteuttaa asemalle pysäköintitalo, johon sijoitetaan asuinrakennusten autopaikkojen lisäksi 450 autopaikkaa liityntäpysäköintiä varten ja 1 000 polkupyöräpaikkaa. Asemanseudun kaavahankkeeseen liittyvän keskustan kaupallisen kehityspotentiaalin selvityksen laati Colliers Finland Oy. Kaavahankkeen sisältävään Asemanseudun arkkitehtuurikilpailuun voi jo tutustua tarkemmin kilpailusivulla
www.kerava.fi/uusiasemanseutu, jolla kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan marraskuussa.


Tutustu Keravan keskustan kaupallisen kehityspotentiaalin selvitykseen

Päivitetty 06.07.2021 klo 15:44