Uutiset

Valtuustoryhmät yhteisymmärrykseen toimintojen ja palveluiden tehostamisesta

29.04.2021 klo 08:40

Keravan valtuustoryhmät ovat neuvotelleet kaupungin toimintojen ja palveluiden tehostamisesta sekä toimenpide-ehdotuksista, jotka liittyvät vaikuttavuuden parantamiseen. Neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen lopputulos. Asiakokonaisuutta käsitellään kaupunginhallituksessa 17.5. ja kaupunginvaltuustossa 24.5.

Kaupungin pitkän aikavälin talousennuste on heikentynyt taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 verrattuna. Ennusteen heikentymiseen on vaikuttanut erityisesti koronaviruspandemian vaikutukset kaupungin käyttötalouteen ja verotuloihin. Myös sosiaali- ja terveysmenojen kasvukehitys on näyttäytynyt ennakoitua synkempänä.

Valtuustoryhmien välisissä talousarvioneuvotteluissa 1.11.2020 päädyttiin yksimieliseen lopputulokseen neuvottelijoiden kesken siitä, että kaupunginhallitus laatisi yhteistyössä lautakuntien kanssa 31.5.2021 mennessä ehdotukset kaupungin toimintojen ja palveluiden tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Tarkastelun kohteeksi linjattiin sekä lakisääteiset että ei-lakisääteiset toiminnot ja palvelut siten, että käyttötalouden tasapaino ja palvelutuotannon järjestämistä tukeva pitkän aikavälin investointikyky turvataan.

Toimenpide-ehdotukset valmisteltiin lautakunnissa


Kaupunginhallitus käsitteli iltakoulussaan 22.3.2021 kaupungin eri toimintojen ja palveluiden tehostamisen sekä vaikuttavuuden parantamisen toimenpide-ehdotuksia kaupunginjohtajan sekä lautakuntien tekemien ehdotusten pohjalta. Kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aika ja hyvinvointilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta valmistelivat toimenpide-ehdotukset valtuustoryhmien neuvottelijoille.

Valtuustoryhmien nimeämät edustajat ovat neuvotelleet 21.4. ja 28.4. tehostamisen toimenpide-ehdotuksista.

Tehostamistoimenpiteet painottuvat seuraaville vuosille


Valtuustoryhmien yksimielisen neuvottelutuloksen mukaan Keravan kaupunki tehostaa toimintojaan kuluvana vuonna 0,6 miljoonaa euroa ja ensi vuonna noin 2,3 miljoonaa euroa. Esitys vuoden 2023 osalta on 3,3 miljoonaa euroa ja nyt saavutetun neuvottelutuloksen mukaan tehostamistarve on 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Kaupungin toimintojen ja palveluiden tehostamisen yhteenlaskettu summa neljän vuoden osalta on 9,5 miljoonaa euroa.

Henkilökunnan irtisanomiset, lomautukset ja investoinnit eivät ole olleet neuvottelujen kohteena.

Lisätietoja

Valtuustoryhmien talousarvioneuvottelujen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (anne.m.karjalainen@kerava.fi, puh. 050 5390744)
Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu (kirsi.rontu@kerava.fi, puh. 040 318 2888)


Päivitetty 29.04.2021 klo 08:38