Uutiset

Varjakontien perusparannus parantaa alueen liikenneyhteyksiä

16.07.2021 klo 12:55

Kaupunki parantaa Talmantien varrella olevien viljelypalstojen liikenneyhteyksiä sekä mahdollistaa Varjakontien läheisyyteen pientalorakentamisen tekemällä Varjakontielle perusparannuksen. Työt alkavat viikolla 29 ja valmistuvat marraskuun aikana. Työt eivät aiheuta häiriöitä viljelypalstojen liikenteeseen, alueen vedenjakeluun tai katkoja Jaakkolantien liikennöitävyyteen.


Varjakontien tielinja oikaistaan ja kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Tällä hetkellä Talmantien risteykseen asti ulottuvaa asfaltointia jatketaan uusimalla Varjakontien rakennekerrokset ja asfaltoimalla Varjakontie koko pituudelta, kääntöpaikka mukaan lukien.


Lisäksi Varjakontielle rakennetaan kevyen liikenteen väylä Jaakkolantieltä Varjakontien tulevalle kääntöpaikalle asti. Pientalorakentamisen mahdollistamiseksi Varjakontien länsipuolelle rakennetaan tarvittavat tonttiliittymät Talmantien jälkeiselle katuosuudelle.


Perusparannuksen työmaajärjestelyt alkavat perjantaina 16. heinäkuuta ja maanajot maanantaina 19. heinäkuuta, jolloin liikennöinti lisääntyy Jaakkolantiellä. Varjakontien perusparannus valmistuu marraskuun aikana. Työt eivät aiheuta häiriöitä alueen vedenjakeluun tai katkoja Jaakkolantien liikennöitävyyteen. Viljelypalstoille on käynti normaalisti Varjakontien kautta ja pysäköidä voi Varjakontien päässä olevalle pysäköintialueelle.



Päivitetty 16.07.2021 klo 12:52