Uutiset

Vierailu hoivakodeissa sekä terveyskeskuksen osastoilla 1.12. alkaen

01.12.2020 klo 17:20


Vierailu hoivaosasto Helmiinassa sekä Hoivakoti Vommassa ja Hopeahovissa 1.12.2020 alkaen


Koronan aikana, tartuntojen välttämiseksi ja asukkaidemme suojaamiseksi, on hyvä pitää yhteyttä hoivakodissa, hoivaosastolla tai terveyskeskuksen osastolla asuvaan läheiseensä ensisijaisesti etäyhteyksien kuten puhelimen avulla. Tarvittaessa omaisen ja läheisen vierailu pyritään mahdollistamaan. Vierailuohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Hoivaosastolle ja hoivakoteihin voidaan ottaa samaan aikaan vierailulle vain kolmen potilaan omaiset.

 Tullessasi vierailulle hoivakotiin tai hoivaosastolle sovi aina käyntisi ajankohta yksikön henkilökunnan kanssa etukäteen. Vierailijoilla on oltava suunenäsuojus koko tervehdyskäyntinsä ajan ja turvavälejä tulee noudattaa. Vierailijoita voi olla kerrallaan yksi asukasta kohden ja vierailuaika on rajattu maksimissaan tuntiin. Käynnit toteutetaan sään salliessa pääsiassa ulkona. Kun vierailu tapahtuu sisätiloissa, ohjataan kävijät suoraan asukkaan huoneeseen, jossa he ovat koko vierailun ajan. Vierailija ei voi syöttää asukasta (lähikontakteja ei suositella). Vierailijoiden tulee välttää tarpeetonta liikkumista yhteistiloissa.

Hoivakoti Vommassa ja Hopeahovissa vierailut tapahtuvat sään salliessa pääsääntöisesti ulkona. Huonolla säällä ohjataan läheisiään tervehtimään tulevat suoraan asukkaan omaan huoneeseen tai erilliseen, suojattuun tapaamistilaan.

Yksiköiden henkilökunnalta saa lisätietoja ja -ohjeistusta vierailuihin liittyvissä käytänteissä. Muistathan, että hoivakoteihin ja -osastoille ei saa tulla sairaana.


Vierailu terveyskeskuksen osastoilla 1.12.2020 alkaen


Koronan aikana, tartuntojen välttämiseksi, on hyvä pitää yhteyttä hoivakodissa, hoivaosastolla tai terveyskeskuksen osastolla asuvaan läheiseensä etäyhteyksien, kuten puhelimen avulla. Myös vierailut ovat mahdollisia. Noudattamalla vierailuohjeita sujuu tervehdyskäynti turvallisesti ja mutkattomasti.

Terveyskeskuksen osastovierailuille ei saa tulla sairaana tai oireisena, ja vierailijoiden on käytettävä suunenäsuojusta koko osastolla olonsa ajan. Tervehdyskäynti saa kestää maksimissaan 15 minuuttia. Osastolle saavuttaessa on otettava yhteys henkilökuntaan. Osastolle voidaan ottaa samaan aikaan vierailulle yhden potilaan omainen/potilashuone.

Terveyskeskusosastoille tervehdyskäynneille tulevat vierailijat ohjataan suoraan potilaan huoneeseen, ja vierailijoita voi olla kerrallaan yksi. Huomioithan myös, että yhdessä potilashuoneessa voi vierailla kerrallaan vain yhden potilaan läheinen.

Mikäli joudutte odottamaan vierailuvuoroanne, välttäkää muita lähikontakteja ja mahdollisuuksien mukaan odottakaa  ulkona tai autossa.


Terveyskeskusosastojen henkilökunnalta saa lisätietoja ja -ohjeistusta vierailuihin liittyvissä käytänteissä.


Päivitetty 01.12.2020 klo 17:24