Uutiset

Viherkaava turvaa arvokkaat luonto- ja viherarvot: suunnitteilla myös uusia virkistysreittejä sekä toimintoja puistoihin ja viheralueille

18.11.2020 klo 15:55

​Viherkaavan avulla kaupunki toteuttaa strategian tavoitetta monimuotoisesta viherkaupungista, jossa jokaisella on enintään 300 metriä viheralueelle. Viherkaavan luonnoksessa on kerrottu sekä karttojen avulla esitetty Keravan luonto ja ekologiset arvot, nykyiset ja tulevat virkistystoiminnot ja reitit sekä ratkaisuja rakentamisen vaikutuksien vähentämiseksi. Valmistuessaan viherkaava ohjaa täydennysrakentamista, nostaa luonto-, viher- ja virkistysarvoja kaupungin toiminnan keskiöön sekä tarkentaa ja tutkii viheryhteyksien toteutumista.


Kun huomioidaan viherarvot, Keravan merkittävimmät viheralueet ovat Keravanjoen varressa ja Pohjois-Keravan metsäalueilla.


"Viherkaavan luonnoksessa on esitetty nykyiset viher- ja puistoalueet sekä niitä yhdistävät ekologiset yhteydet. Näiden säilyttämisen lisäksi luonnoksessa esitetään toimenpiteitä vihreän lisäämiseksi rakentamalla uusia puistoja ja lisäämällä katuvihreää, kuten puita ja istutuksia," kertoo Keravan kaupungin yleissuunnittelupäällikkö Emmi Malin. "Uusia puistoalueita on suunniteltu muun muassa Länsi-Jaakkolaan, Tukon alueelle, Jokilaaksoon sekä Kaskelaan. Lisäksi Aurinkomäen puistoaluetta keskustassa halutaan laajentaa. Luonnoksessa esitetään myös keskusta-alueelle uutta kolmiportaista katuhierarkiaa, jonka avulla pystytään lisäämään katualueiden viherarvoja ja keskustan vehreyttä."


Katuhierarkiassa Kauppakaaren sekä Kalevanraitin ja Asema-aukion välisillä katualueilla sijaitsevilla viherkävelykaduilla lisätään vihreyttä viherrakenteiden, istutusten ja luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen avulla. Viherkaduiksi suunnitellut Aleksis Kiven tie, Paasikivenkatu ja Keskikatu sijoittuvat urbaaniin ja kaupunkimaiseen ympäristöön, ja niillä viherrakenteiden avulla tehtävän viihtyisyyden parantamisen lisäksi autoilijat, pyöräilijät ja jalankulkijat ovat samanarvoisessa asemassa. Puubulevardeiksi osoitettuja Keskustan Kehää ja sen sisäänajoväyliä leimaavat yhteiset puuistutukset, paikoin runsaat istutukset autoilijoiden tarvitsemaa näkyvyyttä unohtamatta sekä tehokkaasti valaistut kevyen liikenteen väylät.


Katujen lisäksi keskustan aukioista Puunvalonaukiota, Sampolan aukiota, Volmari Iso-Hollon aukiota ja Keravanaukiota halutaan kehittää vihersuunnittelun avulla vehreämmiksi ja viihtyisämmiksi kaikkien keravalaisten kohtaamis- ja oleskelutiloiksi. Suunnittelun yhteydessä kiinnitetään huomiota myös aukioiden turvallisuuden kehittämiseen.


Lähiliikuntaa tukevia virkistysreittejä sekä uusia toimintoja puistoihin ja viheralueille

Viherkaavan tekemisen yhteydessä on tutkittu Keravalla sijaitsevat virkistysreitit ja -yhteydet. Viherkaavaluonnoksessa on kuitenkin esitetty vain virkistyskäytön kannalta olennainen virkistysreittiverkosto sekä sitä tukevat kevyen liikenteen väylät.


"Jokaiselle asuinalueelle on pyritty hahmottamaan lähiliikuntaa tukeva virkistysreitti, joista merkittävin on asuntomessualueen rakentumisen yhteydessä valmistuva uusi Jokilaakson virkistysreitti. Muita uusia ja kehitettäviä virkistysreittejä ovat Kalevan kierros, Kaskelan kierros sekä Ahjon Terästien alueen virkistysreitti. Lisäksi Haukkavuorelle on suunniteltu uutta virkistysreittiyhteyttä", Malin jatkaa.


Viherkaavassa on tutkittu myös seudullisia reittiyhteyksiä.


"Pohjois-Keravalle on Pihkaniityn kautta suunniteltu reittiyhteyttä, joka voisi tulevaisuudessa jatkua Tuusulanjärvelle asti, ja Haukkavuorelta on suunniteltu reittiyhteyttä Sipoon Talmaan. Lisäksi Keinukalliolta on suunniteltu reittiyhteyttä Kuusijärjelle. Tulevaisuudessa Kuusijärveltä voisi seudullisen reittiselvityksen mukaan ehkä olla mahdollista kulkea Keravan Jokilaakson virkistysreittiä pitkin aina Tuusulanjärvelle asti", Malin kertoo.


Viherkaavan luonnokseen on myös merkitty nykyisten puistojen ja viheralueiden sekä urheiluun että liikkumiseen liittyvät toiminnot sekä mietitty niihin uusia toimintoja.


"Luonnoksessa ehdotetaan esimerkiksi uutta koirapuistoa Laaksonpuistoon Saviolle sekä juoksuportaita Aurinkomäelle ja Sielunrajankalliolle Saviolle. Lisäksi asukkaiden toivomaa uimapaikkaa on ehdotettu rakennettavaksi tulevan asuntomessualueen yhteyteen", kertoo Keravan kaupungin suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson.


Kaupunkikehitysjaosto käsittelee luonnosvaiheeseen edennyttä viherkaava kokouksessaan keskiviikkona 18.11.. Viherkaavan nähtävilläolosta päättää kaupunginhallitus kokouksessaan 8.12.. Nähtävilläolon aikana asukkailla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä viherkaavasta sekä osallistua viherkaavan luonnosta esittelevään asukasiltaan tammikuussa. 


Kuva: Havainnekuva Paasikivenkadusta, joka olisi viherkaavan luonnoksessa ehdotetun katuhierarkian mukaisesti viherkatu.

Päivitetty 18.11.2020 klo 15:58