Uutiset

Vuoden 2022 radonmittausten tulokset valmistuneet: radonkorjaus tehdään yhdessä kiinteistössä

07.06.2022 klo 14:15

​Kaupunki teki kevään aikana radonmittauksia uusissa ja kaupungin omistukseen siirtyneissä kiinteistöissä, joissa työskentelee kaupungin henkilöstöä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) analysoimien tulosten perusteella mittausten kohteina olleiden koulujen ja päiväkotien radonpitoisuudet olivat normaalilla tasolla. Muista mittauksissa mukana olleista kiinteistöistä yhdessä havaittiin tarvetta tehdä paikallisia radonkorjauksia.


Mittausten mukaan paikallisia radonkorjauksia on tarvetta tehdä osoitteessa Santaniitynkatu 1 sijaitsevassa kiinteistössä. Kiinteistössä mitattiin radonpitoisuutta kahdeksassa mittauspisteessä, joista yhdessä ylittyi radonpitoisuuden vuosikeskiarvon viitearvo 300 Bq/m3. Kohteeseen tehdään rakenneliittymien ja läpivientien tiivistyksiä radonpitoisuuden pienentämiseksi ja pitoisuustaso mitataan uudestaan STUKin ohjeistusten ja edellyttämän aikataulun mukaisesti toukokuun 2023 loppuun mennessä.


Vuoden 2022 mittaukset jatkavat vuonna 2019 aloitettua uuden säteilylain mukaista mittauskäytäntöä. Mittauksia tehtiin viidessä kohteessa, joissa mittauspisteitä eli mittauspurkkeja oli yhteensä 31 kappaletta.


Vuoden 2018 lopussa uudistetun säteilylain muutosten myötä Kerava kuuluu kuntiin, joissa radonmittauksen tekeminen työpaikoilla on pakollista. Jatkossakin radonmittauksia tehdään uusissa kiinteistöissä käyttöönoton jälkeen tai vanhemmissa kiinteistöissä mittavien peruskorjaustoimien jälkeen STUKin ohjeistusten mukaan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.
  


Kuva: STUK

Päivitetty 07.06.2022 klo 14:16