Uutiset

Yläkoulujen oppilaat siirtyvät etäopetukseen 1.3.2021 Keravalla

26.02.2021 klo 18:55

Yläkoulujen oppilaat siirtyvät etäopetukseen heti hiihtoloman jälkeen 1.3.2021 alkaen Keravalla. Keravan tartuntatautiviranomaisen ja kaupungin valmiusjohtoryhmän päätösten mukaisesti kasvatuksen ja opetuksen toimialan toimialajohtaja Tiina Larsson on tehnyt tartuntatautilain 58 § ja perusopetuslain 20 a §:n perusteella päätöksen keravalaisten 7.-9.-luokkalaisten oppilaiden siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 1.3.- 7.3.2021 väliseksi ajaksi.

Etäopetus yläkoululaisten osalta tulee edelleen jatkumaan 8.3.2021 lähtien Valtioneuvoston päättämän kolmen viikon mittaisen sulkutilan ajan. Sulkutilan aikana perusopetuksessa yläkoulujen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 8.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske perusopetuslain 20 a pykälän mukaisia, haavoittuvimmassa asemassa olevia yläkoulujen oppilasryhmiä. Tähän ryhmään kuuluvat erityisen tuen oppilaat erityisluokissa tai integroituna yleisopetuksen ryhmässä, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat. Näihin oppilasryhmiin kuuluvat oppilaat jatkavat lähiopetuksessa omassa koulussaan.

Yläkouluoppilaiden etäopetuksen aikana opetus järjestetään opettajien toimesta kunkin opettajan pääkoululta käsin. Opetusta annetaan normaalien lukujärjestysten mukaisesti.  

Ala- ja yläkoulujen A2-kielten opetusryhmät, sekä omien äidinkielten ja omien uskontojen opetusryhmät siirtyvät etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen 1.3.2021 – 28.3.2021 väliseksi ajaksi.

Koontiryhmien opetus järjestetään siten, että alakoulujen oppilaat ja haavoittuvimmassa asemassa olevat oppilasryhmät osallistuvat em. opetukseen lukujärjestyksen mukaisesti omalta koulultaan ja saavat opetuksen opettajaltaan etäyhteyden kautta. Yläkoulujen oppilaat osallistuvat opetukseen kotonaan etäyhteyden välityksellä.

Oppiaineen opettaja antaa opetuksen työskennellen pääkoulultaan käsin.

Oikeus oppilaanohjaukseen ja koulunkäynnin tukeen

Jokainen rehtori huolehtii siitä, että hänen johtamassaan koulussa oppilailla on tarvittavat välineet käytössään etäopetuksen ja etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen aikana. Koulut tarjoavat etäopetusaikana kaikille oppilaille opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Rehtori tiedottaa koteihin etäopetusajan opetusjärjestelyistä sekä porrastettujen ruokailujen aikatauluista. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksen tunnin etenemisen rakenne on yhteneväinen lähiopetuksen oppitunnin rakenteen kanssa. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei tarkoita pelkkien oppimistehtävien antamista.

Etäopetuksessa olevien kouluruokailun järjestäminen 1.3.2021 – 5.3.2021

Etäopetukseen siirretyillä oppilailla on mahdollisuus ruokailla omassa koulussaan. Ruokailuun varattua aikaa pidennetään niin, että se voidaan järjestää porrastamalla turvallisesti turvavälit säilyttäen. Koulussa lähiopetuksessa olevat ruokailevat ensin ja etäopetuksessa olevat oppilaat sen jälkeen. Turvalliseen jonottamiseen ja käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Etäopetuksessa olevat ruokailijat poistuvat koulusta välittömästi ruokailtuaan. Etäopetuksessa olevat oppilaat eivät voi ruokailuhetkeä lukuun ottamatta viettää aikaa koulussa tai koulun alueella. Rehtori sopii ruokailujärjestelyistä koulun keittiövastaavan kanssa ja huolehtii ruokailun porrastamisesta.

Etäopetuksen aikana oppilaat voivat halutessaan ruokailla myös kotona. Toimitamme huoltajille Wilma-viestinä kyselyn, jolla kartoitamme koululle saapuvat ruokailijat.

Karanteeniin tai eristykseen määrätyt oppilaat

Karanteeniin (virukselle altistuneet) tai eristykseen (virukseen sairastuneet) määrätyt oppilaat eivät saavu ruokailemaan koululle. Heidän ruokailunsa järjestetään kylmän ruokakassin kotiinkuljetuksella, kuten tähänkin asti.

 

Tiina Larsson

toimialajohtaja kasvatus ja opetus

Keravan kaupunki

 

Päivitetty 26.02.2021 klo 18:59