Uutiset

Yläkoululaisten painotusluokkien opetuspaikat Keravalla eivät vaihdu lukuvuonna 2021–2022

09.04.2021 klo 15:05

Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnan toimeksiannosta kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on tutkittu ja lautakunnalle selvitetty erilaisia seitsemäsluokkalaisten opetuksen järjestämisen vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin kahden painotusluokan opetuspaikkojen vaihtamista toiseen kouluun.

Selvitysten johtopäätöksenä Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt ettei painotusluokkien opetuspaikan vaihtamisesta päätetä keväällä 2021, vaan asiaa valmistellaan tuleville vuosille.

Tämän myötä kasvatus- ja opetuslautakunnan ylimääräinen kokous 14.4.2021 on peruttu tarpeettomana. Näin ollen myös kuulemistilaisuus 13.4.2021 perutaan tarpeettomana.

Kaikille keravalaisille yläkouluoppilaille löytyy hyvät koulupaikat. Oppilaaksioton yhteydessä on kuitenkin haaste yhtenäisen koulupolun jatkumisen osalta. Oppilaaksioton ja opetuksen järjestämisen erilaisia vaihtoehtoja tutkittiin tämän yhtenäisen koulupolun turvaamiseksi. Käytännössä yhtenäisen koulupolun haaste koskee Kurkelan yhtenäiskoulun oppilaita, sillä Kurkelan yhtenäiskoulu on viime vuodet ollut ainoa Keravan yhtenäiskouluista, jossa alakoulun kuudesluokkalaiset yleisopetuksen oppilaat voivat jatkaa samaa koulua yläluokille. Yläkoulun painotusluokkien opetuspaikkojen siirtämistä Keravanjoen yhtenäiskouluun tarkasteltiin vaihtoehtona, jotta mahdollisimman monen Kurkelan koulun alakoululaisen koulupolku voisi jatkua samassa koulussa yläkouluun ja Killan koululaisten Sompioon yläluokille. 

Kaikkien tulevien seitsemäsluokkalaisten oppilaaksiottopäätösten kanssa edetään vallitsevassa tilanteessa nyt voimassa olevien oppilaaksi ottamisen kriteerien mukaisesti. Oppilaaksiottopäätökset tullaan antamaan niin pian kuin mahdollista.

Pahoittelemme asiasta oppilaille ja heidän vanhemmilleen mahdollisesti aiheutunutta huolta.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala


Päivitetty 09.04.2021 klo 15:52