Uutiset

Taidetivoli tutustuttaa lapset ja nuoret taiteen maailmaan

01.06.2017 klo 13:00
Syksyllä 2016 alkanut Taidetivoli-hanke tutustuttaa lapset ja nuoret taiteen perusopetukseen ja tuo keravalaista harrastustoimintaa päiväkoteihin ja kouluihin. Päiväkodeissa ja alakouluissa on järjestetty lukuvuoden aikana Taidekaruselleja, joissa lapset ja nuoret ovat päässeet tutustumaan kolmeen taiteenlajiin: musiikkiin, kuvataiteeseen ja tanssiin. Yläkouluikäisille on toteutettu Taidetehtaita, joissa on annettu kädentaitojen ja sanataiteen opetusta sekä mediakasvatusta. Taidetivoli-hanke on osa Opetus- ja Kulttuuriministeriön kärkihanketta, jonka toimintaa koordinoi Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala sekä Keravan Opisto.

Taidetivoliopetus jatkuu syksyn 2017 ajan. Ilmoittautuminen koulujen taidetivoliryhmiin aukeaa syksyllä heti koulujen alettua.

Taidetivoli-hankkeen opetuksesta hyötyy koko päiväkoti

Keravan musiikkiopiston, Keravan tanssiopiston ja Keravan Kuvataidekoulun opettajat toimivat Taidekarusellien opettajina päiväkodeissa ja alakouluissa. Taidekaruselleja on järjestetty Aarteen, Keravanjoen, Lapilan, Heikkilän, Sompion ja Keskustan päiväkodeissa. Taidekarusellitunnit ovat päiväkotipäivän 
aikana. Opettajat suunnittelevat opetuksen sisällöt työparina, jolloin lapset saavat pedagogista opetusta jokaisesta taiteenlajista. Tarkoituksena on kannustaa ja innostaa lapsia kokeilemaan uusia asioita. Samalla päiväkodin henkilökunta oppii ja pystyy hyödyntämään saatuja oppeja myös muiden päiväkotiryhmien kanssa. Päiväkotien taidekarusellit jatkuvat syksyllä 2017 samoissa päiväkodeissa.

Taidekarusellissa alakoululaisten taidot kehittyvät 

Alakouluissa Taidekarusellia on järjestetty Ahjon, Ali-Keravan, Keravanjoen, Killan ja Savion kouluilla. Taidekaruselli on suunnattu 1.-4. -luokkalaisille, Killan koulussa myös 5.-6. -luokkalaisille. Opetus on tapahtunut koulupäivän jälkeen ja ryhmät ovat muodostuneet itse Taidekaruselliin ilmoittautuneista oppilaista.

– Kun oppilaat ovat itse halunneet tulla tänne, he ovat innolla mukana, kertoo Keravan Musiikkiopiston opettaja Juuli Kammonen, joka pitää Taidekaruselli -tuntia Keravanjoen koulun Lapilan toimipisteessä 1.-2. -luokkien oppilaille. Koululla pyörii kolme ryhmää, jotka vuorottelevat musiikin, kuvataiteen ja tanssin tunneilla. Yksi ryhmä kävi kevään 2017 aikana kuusi kertaa saman taiteenalan, esimerkiksi musiikin opetuksessa, kunnes vaihtoi kuvataiteeseen tai tanssiin. Vaihtopäivänä esitellään toisille ryhmille mitä tunneilla on saatu aikaiseksi, esimerkiksi musiikin tunneilla tehtyjä musiikkivideoita, tanssitunneilla 
harjoiteltu tanssiesitys ja kuvataiteen tunneilla toteutettu taidenäyttely. 

Musiikin tunneilla lapset pääsevät laulamisen lisäksi tutustumaan erilaisiin soittimiin. Hankkeen opetusryhmiin on hankittu esimerkiksi zembe-rumpuja ja ukuleleja. Isommat lapset, jotka osaavat jo keskittyä paremmin, ovat päässeet soittamaan kitaraa ja harjoittelemaan bänditaitoja. Kuvataiteen 
opetuksessa oppilaat oppivat laaja-alaisesti erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja tyylisuuntia pop-up-taiteesta sarjakuvan tekemiseen. Tanssitunneilla tehdään erilaisten tyylilajien tanssimisen lisäksi harjoituksia, jotka kehittävät kehontuntemusta ja ryhmätyötaitoja, esimerkiksi muodostetaan ryhmissä vartaloista kirjaimia lattialle.

Syksyllä 2017 alakoulujen Taidekaruselliopetus jatkuu Ahjon, Ali-Keravan, Keravanjoen, Killan, Savion ja Sompion kouluissa. Ilmoittautuminen alakoulujen ryhmiin alkaa heti koulujen alettua.

Ekotuunausta, riimittelyä ja YouTube-tähtiä yläkoululaisille

Yläkouluikäiset ovat päässeet osallistumaan Taidetehtaisin koulupäivien jälkeen. Opetuksen järjestää Keravan Opisto. Taidetehtaiden opetus jakaantuu kolmeen osioon. Kädentaidon ohjaaja opettaa ekotuunausta, sanataiteen ohjaaja opettaa erilaisten tekstien tuottamista sekä mediakasvattaja opettaa valo- ja videokuvauksen sisältöjä. Opettajat suunnittelevat opetuksen yhdessä ja opettavat osittain työparina, jotta opetus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. 

Syksyllä toiminta järjestetään nuorisopalveluiden Jenga-työpajan tiloissa. Toiminta käynnistyy viikolla 36. Tiistaina 5.9. klo 15-18 järjestetään Taidetehtaan Avoimet ovet Jengassa. Ohjaajat esittelevät toimintaa, nuoret voivat esittää toiveitaan ja pääsevät kokeilemaan Pop Up-pajoja. Ilmoittautuminen alkaa heti 
syksyllä koulun alettua.

Palaute opetuksesta on ollut erittäin hyvää

Taidetivoli-hankkeen toimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä, kun lapsille on tarjolla ilmaista harrastustoimintaa, joka kehittää lasten taitoja. Lapset ja nuoret ovat itse antaneet opetuksesta erittäin hyvää palautetta. Lapset ja nuoret ovat voineet kokeilla eri taiteen lajeja 
ja monet innostuvatkin niin paljon, että jatkavat harrastusta taideoppilaitosten ryhmissä.

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Päivitetty 01.06.2017 klo 13:30