Uutiset

Keravan vanhusneuvosto toimii aktiivisesti keravalaisten ikäihmisten arjessa

11.05.2018 klo 11:25

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) astui voimaan 1.7.2012. Laissa velvoitetaan jokaista kuntaa asettamaan Vanhusneuvoston.  Keravan Vanhusneuvosto on perustettu kuitenkin huomattavasti ennen lain voimaantuloa eli jo vuonna 2002. 

Vanhusneuvosto seuraa vanhuspalvelulain 1 §:ssä määritettyjen asioiden toteutumista Keravalla.

Vanhuspalvelulain tarkoituksena on:

  1. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista
  2. parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa
  3. parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjeistusta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää
  4. vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niistä koskevista valinnoista.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmansa mukaisesti vanhusneuvosto seuraa kuntalaisiin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa erityisesti vanhusikäisen väestön näkökulmasta ja edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto tekee tarvittaessa esityksiä havaitsemistaan ikäihmisiä koskevista asioista, seuraa palveluiden järjestämistä ja toteutumista sekä antaa pyydettäessä lausuntoja mm. hyväksyttäväksi tulevista kaavoituksista.

Parhaillaan Vanhusneuvoston aloitteesta lausuntokierroksella on suunnitelma levähdyspenkkien määrän lisäämisestä ja sijoittamisesta. Penkkikartta on nähtävissä ja kommentoitavissa Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä 30.4.-20.5.2018. Tähän liittyvä työpaja järjestetään 15.5. Sampolan palvelukeskuksessa.

Hyvä yhteistyö on tärkeätä kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Niinpä vanhusneuvostossa on kaupungin viranhaltijajäsenet sosiaali- terveyspalveluista, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palveluista sekä kaupunkitekniikasta. Vanhusneuvosto järjestää mm. vanhusten viikon (7-14.10) tapahtumia yhteistyössä Talkoorenkaan ja seurakunnan kanssa. Vanhusten viikon teemana on tänä vuonna "Iloa toimeliaisuudesta". Vanhusten viikon avausjuhla pidetään sunnuntaina 7.10.2018 Seurakuntakeskuksessa.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä myös naapurikuntien kanssa. Kesäkuussa 2018 järjestetään Keravalla ns. K6-kuntien vanhusneuvostojen yhteistyötapaaminen, jossa on tarkoitus kuulla mm. miten vanhusneuvostot toimivat eri kunnissa.  

Vanhusneuvoston on tarkoitus käsitellä vuoden 2018 aikana liikenneväylien talvihuollon järjestelyjä ikääntyneiden näkökulmasta, vanhusten turvallisuuden lisäämistä sekä ikääntyneiden teknologian käytön helpottamisen edistämistä.

Vanhusneuvosto on asettanut myös työryhmän etsivän ja löytävän vanhustyön edistämiseksi. Ikääntyneiden yksinäisyyden torjumisessa korostetaan ihmisten pienten tekojen merkitystä.

Vanhusneuvoston jäsenten kautta voi vaikuttaa em. asioihin ottamalla yhteyttä keravalaisten eläkeläisjärjestöjen valitsemiin edustajiin.

Lisätietoja antaa: vanhusneuvoston sihteeri Tarja Heino p. 040 318 4821
Päivitetty 11.05.2018 klo 10:40