Uutiset

Vanhusneuvosto etsii ja löytää yksinäiset vanhukset

Kuva: Mabel Amber, Pixabay
27.03.2019 klo 11:15

Kuva: Mabel Amber, Pixabay.

​Keravan vanhusneuvosto kokoontui maaliskuun alussa ja esityslistalla olivat muun muassa kaupunkisuunnittelun prosessit sekä paljon mediassa tapetilla ollut vanhusten hoito- ja hoivapalvelujen tilanne. Jokaisessa kokouksessa nostetaan esiin vähintään yksi kehittämistä vaativa kohde. Vanhusneuvoston toimintaa pyritään nyt tekemään tunnetummaksi viestimällä kokouksissa esillä olleista puheenaiheista ja jakamalla tietoa ikäihmisiä koskevista projekteista. Neuvoston puheenjohtaja Martti Kajaste (p.  050 4422939) toteaa, että vanhusneuvosto pyrkii avoimuuteen ja aidosti edistämään ikäihmisten oloja. Yhteydenotot ovat tervetulleita yhteisten asioiden edistämiseksi ja keskustelun herättämiseksi.

Vanhusneuvosto on yhteistyö- ja neuvotteluelin, johon kuuluvat Keravan alueella toimivien suurimpien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten ja Keravan evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat sekä Keravan kaupungin nimetyt edustajat. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa. Se tuo esiin vanhusten tarpeita Keravalla ja seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksentekoa vanhusten näkökulmasta. Neuvosto voi aloitteiden ja lausuntojen kautta vaikuttaa vanhuksille tarpeellisten palveluiden ja etuuksien kehitykseen.

Vanhusten yksinäisyyttä on pyritty torjumaan myös pienillä arkisilla teoilla. Viime vuonna käynnistyi Keravan kaupunkitekniikan kanssa yhteistyössä toteutettu penkkiprojekti, joka toi uusia levähdyspenkkejä kevyen liikenteen reittien varsille. Vanhusneuvosto perusti muutama vuosi sitten myös etsivään ja löytävään vanhustyöhön keskittyvän työryhmän, joka pyrkii tavoittamaan yksinäisiä keravalaisia vanhuksia. Hoksauta minut –kortin avulla esimerkiksi taksikuski, apteekin henkilökunta tai muu vanhuksia kohtaava taho voi ilmaista huolensa yksinäisestä ikäihmisestä. Vanhus voi kirjoittaa korttiin yhteystietonsa ja laittaa kortin maksutta postiin. Paikallinen yhteyshenkilö ohjaa hänet tarvittaessa oikeiden palveluiden piiriin. Toiminnan kautta voidaan myös tuoda yhteen ikäihmisiä, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Korttimalli on osa IkäArvokas-hanketta ja tähän mennessä kortteja on painettu 400 kappaletta jaettavaksi keravalaisille ikäihmisille.

Myös ikäihmisten kaltoinkohtelua ehkäisevään työhön panostetaan ja aihetta käsiteltiin vanhusneuvoston kokouksessa viime marraskuussa. Alustajina toimivat valtakunnallisen kansalais- ja asiantuntijajärjestö Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho sekä Perheväkivaltatyön palvelukseskus Lyömättömästä linjasta väkivaltatyön asiantuntija Hanna Ollila. Ikäihmisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa henkilön hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden. Ikääntynyt saattaa kokea kaltoinkohtelua lähipiirinsä tai palvelujärjestelmän taholta. Apua on saatavilla esimerkiksi Suvanto ry:n kautta sekä Lyömätön linja –palvelukeskuksesta, joka toimii myös Keravalla.

  • Suvanto ry:n vertaistukiryhmiä ja keskusteluapua ikääntyneille: www.suvantory.fi
  • Auttava puhelin Suvanto-linja

    TI ja TO klo 13 – 15 numerossa 0800 – 06776 (maksuton).

    Lakineuvonta vastaa ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18
  • Lyömätön Linja Keravalla

    Puhelinpäivystys palvelee arkisin klo 10 – 11 numerossa 050 373 2822, s-posti: info@lyomatonlinjakerava.fi
Päivitetty 27.03.2019 klo 14:43