Uutiset

Kerava saa kiitosta vanhuspalveluiden järjestämisestä – Epäkohtiin on reagoitu nopeasti

11.03.2019 klo 08:00

​Keravan kaupunginhallitus sekä sosiaali- ja terveyslautakunta ovat yhdessä viranhaltijoiden kanssa selvittäneet vanhuspalvelujen järjestämisen tilannetta Keravalla. Kokouksissa on käsitelty mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen järjestämisen periaatteita ja laadunvalvontaa niin kaupungin hankkimissa ostopalveluissa kuin omissa palveluissakin. Palveluista vastaavat viranhaltijat ovat selvittäneet luottamushenkilöille ja mm. vanhusneuvostolle palveluiden piirissä olevien asiakkaiden saamien palvelujen laatua ja asianmukaisuutta varmistavia tarkastus- ja valvontakäytänteitä sekä muita tapoja varmistaa hankintasopimusten noudattamista. Pääosin palvelut toimivat hyvin ja sovitun palvelukuvauksen mukaisina ja hyvässä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa, mutta epäkohtiakin on tullut esiin. Esille tulleisiin epäkohtiin on tartuttu ripeästi. 

Keravalla tehostetun palveluasumisen piirissä olevista noin 180 asiakkaasta hiukan yli puolet on kaupungin omissa hoivakodeissa (Hopeahovin palvelukeskus, hoivakoti Vomma) ja hiukan alle puolet palvelusta hankitaan ostopalveluna.  Ikäihmisten palveluita koskevissa keskustelussa sekä valtakunnallisesti että Keravalla on ollut esillä myös hoitajien määrän riittävyys ja mahdolliset mitoitusten tarkistukset. Kaupunki seuraa aktiivisesti viranomaisten asiassa antamia ohjeita sekä valvoo jatkossakin tiiviisti käyttämiensä palveluntuottajien toimintaa. 

Palveluiden laatuun ja sisältöön liittyvät toiveet ja palautteet on hyödyllistä pyrkiä hoitamaan mahdollisimman lähellä asiakasta eli siinä palvelua tuottavassa yksikössä, jossa asiakkaan hoiva ja hoito toteutuu. Mikäli asiat eivät kuitenkaan selviä tai toivotte keskustelua asiasta kaupungin toimijoiden kanssa, voit ottaa yhteyttä tai jättää viestiä arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtajaan (p. 040 318 3211) tai vastuualueen palveluohjaajaan (p. 040 318 3339).  

Päivitetty 11.03.2019 klo 08:20