Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla


Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään jo nyt Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten. Hankkeessa mm. pilotoidaan uusia työtapoja ja menetelmiä sekä kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä tukevia rakenteita.

Kansalliseen tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Vantaan ja Keravan alueella hankkeen kehittämiskärjiksi on valittu:

  • Neuvonta ja asiakasohjaus, projektipäällikkö Raisa Saraniemi, raisa.saraniemi@vantaa.fi
  • Vastaanottopalvelut, projektipäällikkö Virve Ristolainen, virve.ristolainen@vantaa.fi
  • Lasten nuorten ja perheiden palvelut, projektipäällikkö Marjo van Dijken, marjo.vandijken@vantaa.fi
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, projektipäällikkö Veera Korppi-Tommola, veera.korppi-tommola@vantaa.fi
Lisäksi hankkeessa kehitetään Tulevaisuuden sote-keskus -konseptia, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluista yhtenäinen kokonaisuus, joka on selkeä ja helposti lähestyttävä, niin asiakkaalle kuin työntekijällekin. Tulevaisuuden sote-keskus -konseptin kehittämisprojektin projektipäällikkönä toimii Meri-Tuuli Lehmuskallio, meri-tuuli.lehmuskallio@vantaa.fi.

Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan alueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Valtakunnallisen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja mahdollistaa palveluihin pääsy nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti. Ohjelmaan kuuluva Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hanke seuraa samoja tavoitteita ja hankkeen kehittämistyötä ohjaavatkin:

  • Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
  • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
  • Laatu ja vaikuttavuus
  • Monialaisuus ja yhteentoimivuus
  • Kustannusten nousun hillintä
Tavoitteisiin pyritään pääsemään parantamalla saavutettavuutta mm. digitaalisia palveluita hyödyntämällä, nykyisiä prosesseja tehostamalla sekä yhdistämällä Vantaan ja Keravan nykyiset hyvät käytännöt. Hankkeessa myös kokeillaan uusia menetelmiä erilaisissa piloteissa.

Hanke on aloitettu vuonna 2020 ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Vuoden 2023 ajan hanke toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alaisuudessa.


Päivitetty 01.08.2022 klo 14:50