Uutiset

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku

05.03.2018 klo 15:35

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Hakuaika koskee myös kuntaan muuttavia perheitä. Elokuussa 2018 varhaiskasvatusta tarvitsevien tulee jättää hakemus 31.3 mennessä.

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuspaikkahakemuksen jättämisestä.

Lisätietoja kunnallisesta varhaiskasvatushausta: varhaiskasvatuksen internetsivuilta tai asiakasohjaus puh. 040 318 4320 (puhelinaika ma–pe 9.00–12.00) tai sähköposti varhaiskasvatus@kerava.fi.


Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatus- ja vuorohoitopaikkoja haetaan sähköisesti Keravan kaupungin internetsivuilla sähköisessä asiointipalvelussamme Hakuhelmessä.

Tarvittaessa hakulomakkeita saa internetistä tai Sampolan palvelukeskuksesta käyntiosoite Kultasepänkatu 7.

Päätökset elokuun 2018 varhaiskasvatuspaikoista tulevat perheille 31.5.2018 mennessä.


Leikkikouluun ilmoittautuminen

Leikkikoulutoiminta on maksullista 2–5-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, joka pohjautuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Leikkikoulutoimintaa järjestetään 2 tai 4 kertaa viikossa aamu- ja iltapäivisin. Leikkikoulujen toiminnassa noudatetaan esiopetuksen työ-ja loma-aikoja. Toiminta maksaa 4 kertaa viikossa/ 35 euroa/kk.

Leikkikouluihin ilmoittaudutaan 30.4.2018 mennessä. Hakemustietoja käsitellään Keravan kaupungin ja Keravan seurakunnan kesken. Paikan voi saada vain yhdestä toimipisteestä. Lisätietoja leikkikouluista löydät verkkosivuiltamme.


Yksityiseen päiväkotiin hakeminen

Yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Hakemus yksityisiin päiväkoteihin on saatavissa ko. päiväkodista. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät Keravan kaupungin internetsivuilta.


Palveluseteli

Tulosidonnainen palveluseteli on keravalaisille perheille vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. Perhe voi hakea palveluseteliä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten yksityiseltä päiväkodilta. Lisätietoja palvelusetelistä verkkosivuillamme.


Yksityisestä varhaiskasvatuksesta  ilmoittaminen

Lain mukaan yksityisen henkilön tai yhteisön, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, tulee tehdä siitä ilmoitus kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta kasvatuksen ja opetuksen toimialan varhaiskasvatuksen vastuualueelle, Sampolan palvelukeskuksesta käyntiosoite Kultasepänkatu 7.

 

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Varhaiskasvatus

Päivitetty 05.03.2018 klo 15:37