Uutiset

Varhaiskasvatuksessa mahdollisuus kahteen maksuttomaan kuukauteen kesällä 2019

05.03.2019 klo 10:20

Keravan kaupunki tarjoaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille mahdollisuutta kahteen maksuttomaan kuukauteen kesällä 2019, jos lapsi on koko kesä-heinäkuun poissa varhaiskasvatuksesta. Kesäajan maksuttomuus tarjotaan kaikille kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville keravalaisille perheille riippumatta siitä, kauanko lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa ennen kesälomaa.

Kesä 2019 on Keravan varhaiskasvatuksessa poikkeuksellinen johtuen Keravanjoen päiväkodin siirrosta sekä Keskustan päiväkodin väistötiloihin siirtymisestä. Lisäksi Päivölänkaaren päiväkodissa tehdään perusparannusremonttia kesän aikana, koska päiväkoti siirtyy kokonaan varhaiskasvatuksen käyttöön syksyllä 2019 Päivölänlaakson koulun valmistuttua. Tämän vuoksi varhaiskasvatusta on tarpeen keskittää koko kesä-heinäkuun ajaksi.

Ehtona kesän 2019 kahden kuukauden maksuttoman jakson käyttämiselle on ainoastaan, että perhe on ilmoittanut kesä-heinäkuun poissaolon 30.4.2019 mennessä Hakuhelmessä sekä lapsen hoitopaikkaan, ja että lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ilmoitetun ajan. Tästä asiasta perheille toimitetaan erilliset ohjeet huhtikuun alussa. 

Aiempina vuosina ainoastaan heinäkuu on ollut mahdollista saada maksuttomaksi, vaikka perhe lomailisi kesällä pidempään.  Aiemmin maksuttoman kuukauden ehtona on ollut myös, että lapsella on ollut etukäteen ilmoitettua lomaa vuoden aikana yhteensä ¾ yhden kuukauden toimintapäivistä.

Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy kesän yli, eli asiakkuutta ei katkaista poissaolon ajaksi. Kouluun siirtyvien on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta maksuttoman jakson käyttämisen sijaan irtisanoutua varhaiskasvatuksesta, jos tarvetta varhaiskasvatukselle ei ole kesä-heinäkuussa.

Lisäksi aiempien vuosien tapaan heinäkuu 2019 on maksuton kaikille lapsille, jotka ovat aloittaneet kunnallisen varhaiskasvatuksen ennen 1.9.2018 ja lapsella on ollut etukäteen ilmoitettua lomaa yhteensä ¾ yhden kuukauden toimintapäivistä. 

Päivitetty 05.03.2019 klo 12:42