Uutiset

Hae kunnalliseen varhaiskasvatukseen syksyksi 2019 nyt

06.03.2019 klo 10:30

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Hakuaika koskee myös kuntaan muuttavia perheitä. Elokuussa 2019 varhaiskasvatusta tarvitsevien tulee jättää hakemus 31.3 mennessä.

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuspaikkahakemuksen jättämisestä.

Lisätietoja kunnallisesta varhaiskasvatushausta: varhaiskasvatuksen internetsivuilta tai asiakasohjaus puh. 040 318 4320 (puhelinaika ma–pe 9.00–12.00) tai sähköposti varhaiskasvatus@kerava.fi.
 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatus- ja vuorohoitopaikkoja haetaan sähköisesti Keravan kaupungin internetsivuilla sähköisessä asiointipalvelussamme Hakuhelmessä.

Tarvittaessa hakulomakkeita saa internetistä tai Sampolan palvelukeskuksesta. Käyntiosoite on Kultasepänkatu 7.

Päätökset elokuun 2019 varhaiskasvatuspaikoista tulevat perheille 31.5.2019 mennessä.

Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ilmoittautuminen

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan leikkikoulujen hausta tiedotamme myöhemmin erikseen.

Yksityiseen päiväkotiin hakeminen

Yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Hakemus yksityisiin päiväkoteihin on saatavissa ko. päiväkodista. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät Keravan kaupungin internetsivuilta.

Palveluseteli

Tulosidonnainen palveluseteli on keravalaisille perheille vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. Perhe voi hakea palveluseteliä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten yksityiseltä päiväkodilta. Lisätietoja palvelusetelistä verkkosivuillamme.

Yksityisestä varhaiskasvatuksesta ilmoittaminen

Lain mukaan yksityisen henkilön tai yhteisön, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa, tulee tehdä siitä ilmoitus kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta kasvatuksen ja opetuksen toimialan varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Ilmoituksen voi toimittaa Sampolan palvelukeskukseen, käyntiosoite Kultasepänkatu 7 tai postitse Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala / Varhaiskasvatus, PL 123, 04201 Kerava. 


Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Varhaiskasvatus

Päivitetty 06.03.2019 klo 10:53