Uutiset

Yksinyrittäjäntuen haku avautuu Keravalla viikolla 16

09.04.2020 klo 00:00


Yksinyrittäjäntuen haku Keravan kaupungissa koronaepidemian aikana avautuu viikolla 16

Suomen hallitus on linjannut kehysriihessään 8.4.2020, että yksinyrittäjien tukemiseen kuntien kautta kohdennetaan kaikkiaan 250 miljoonan euron määräraha. Yksinyrittäjäntuki jaetaan kuntien toimesta ja sen haku avautuu Keravan kaupungissa viikolla 16.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi, joten tuki ei vaikuta yrittäjän oikeuteen saada työttömyysturvaa. Lue lisää yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan työ- ja elinkeinoministeriön sivulta.

Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Avustusten viimeinen hakupäivä on 30.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Yksinyrittäjien tuen haku avautuu viikolla 16. Keravalla yksinyrittäjien tuen hakeminen toteutetaan yhteistyössä Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien kanssa. Yksinyrittäjäntukea haetaan yrityksen YTJ-rekisteriin merkitystä kotipaikasta. Yksinyrittäjät voivat aikanaan hakea tukea sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen ja hakuohjeet tulevat kaikkien kuntien verkkosivuille.

Tiedotamme yksinyrittäjien tuesta ja haun tarkasta käynnistymispäivämäärästä Keravan kaupungin verkkosivuilla kerava.fi/ajankohtaista/yritystuki.

Kenelle tuki voidaan myöntää?

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei hakemushetkellä ole palkattua tai lomautettua työvoimaa. Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Mikäli yritys on toiminut alle 6 kk, tulee yrittäjän osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Miten yksinyrittäjä voi valmistautua tuen hakemiseen?

  • varmista yrityksesi kotipaikka, niin osaat aikanaan hakea tukea oikeasta kunnasta

  • avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Tämän selvittämistä varten voit jo hankkia valmiiksi hakemukseen tarvittavia liitteitä:

    • joko tilinpäätös vuodelta 2019/ viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus vuodelta 2019/ viimeisin veroilmoitus

    • mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote)

    • mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, tarvitaan Verottajan hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

    • hakemuksen muista liitteistä ohjeistamme erikseen


Lisätiedot

Yksinyrittäjille: Pirjo Leino, Yrityspalvelupäällikkö, 0403182588, pirjo.leino@kerava.fi  

Medialle: Teppo Verronen, Kaupunginkamreeri, 040 318 2322, teppo.verronen@kerava.fi

Päivitetty 09.04.2020 klo 15:33