Yksinyrittäjäntuki

11.6.2020

15.4.2020 avautunut yksinyrittäjätuen haku Keski-Uudellamaalla on iso ponnistus myös kaupungille. Alkuvaiheessa avustushakemuksia tulvi ovista ja ikkunoista ja koronan vaikutus konkretisoitui. Työpäivät venyivät pitkiksi ja yrittäjien hätä oli käsinkosketeltavissa. Järjestelmät olivat uusia ja kaupungin käsittelijöille koko prosessi täysin uutta. Ministeriö täydensi hakuohjeita prosessin aikana useamman kerran ja se aiheutti ylimääräistä työtä ja päänvaivaa.

Reipastahtisen alun jälkeen on päätöksiä tehty Keravalla tasaiseen tahtiin. Suurin haaste, joka on vaikuttanut hakemusten käsittelyaikaan, on oikeiden liitteiden puuttuminen. Liitteiden valmisteluun hakemusta varten kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa. Jos liitteitä joudutaan pyytämään erikseen tai ne tulevat harvakseltaan, se tarkoittaa hakemuksen avaamista uudelleen, uutta käsittelyä ja tuen maksatuksen viivästymistä jopa usealla viikolla.

Myönteisiä rahoituspäätöksiä on 10.6. mennessä tehty 195 kpl ja kielteisiä 26 kpl. Yksinyrittäjätukea voi vielä hakea 30.9.2020 asti. Hakuohjeet ja linkki tukihakemukseen löytyvät Keuken sivuilta

28.4.2020

Yksinyrittäjäntuen hakemuksia on tullut Keravalle tähän mennessä n. 128 kpl. Tukia on tähän mennessä maksettu 87 kpl. Haku jatkuu aina 30.9. saakka. Kunnat myöntävät avustusta valtion myöntämien määrärahojen puitteissa, joten on mahdollista, että haku päättyy aiemmin määrärahojen loputtua. 

Keuken sivuilta löytyviä hakuohjeita on hieman tarkennettu, tutustuttehan ohjeisiin ja tarvittaviin liitteisiin huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Tämä nopeuttaa käsittelyä kunnassa. 

Jos tarvitsette neuvoa sähköisen hakemuksen täyttämisessä, Keuke palvelee numerossa 050 523 8897, ma–pe klo 9–16. Voitte myös varata ajan Keuken yritysneuvojalle sähköisestä ajanvarauksesta.

15.4.2020

Yksinyrittäjäntuen haku on avautunut Keravalla 15.4.2020 klo 14. Huomioithan, että tukea haetaan siitä kunnasta, joka YTJ:n rekisterissä on yrityksen kotikunta.

Tutustuthan huolella hakuohjeisiin ja tarvittaviin liitteisiin. Hakeminen edellyttää myös vahvaa tunnistautumista.

Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita ensin Keuken hakuneuvontaan puh. 050 523 8897, ma–pe klo 9–16.

Hakuohjeet ja sähköinen linkki hakemukseen (julki klo 14) löytyvät Keuken sivuilta.


14.4.2020

Yksinyrittäjäntuen hakuohjeet koronavirustilanteessa www.keuke.fi/ajankohtaista/yksinyrittajatuki/

Sähköinen hakemuslinkki avautuu viikon 16 aikana.

Hakemuksen täyttäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Tätä varten tarvitset pankkitunnukset/mobiilivarmenteen.

Huom! Hakemusluonnosta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittavat materiaalit ennen lomakkeen täyttämistä.

Tutustu hakuohjeeseen ja täytä hakemus huolellisesti. 

Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita ensin Keuken hakuneuvontaan puh. 050 523 8897, ma–pe klo 9–16.

Yksinyrittäjäntuen haku Keravan kaupungissa koronaepidemian aikana avautuu viikolla 16

Suomen hallitus on linjannut kehysriihessään 8.4.2020, että yksinyrittäjien tukemiseen kuntien kautta kohdennetaan kaikkiaan 250 miljoonan euron määräraha. Yksinyrittäjäntuki jaetaan kuntien toimesta ja sen haku avautuu Keravan kaupungissa viikolla 16.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi, joten tuki ei vaikuta yrittäjän oikeuteen saada työttömyysturvaa. Lue lisää yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan työ- ja elinkeinoministeriön sivulta.

Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Avustusten viimeinen hakupäivä on 30.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Yksinyrittäjien tuen haku avautuu viikolla 16. Keravalla yksinyrittäjien tuen hakeminen toteutetaan yhteistyössä Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien kanssa. Yksinyrittäjäntukea haetaan yrityksen YTJ-rekisteriin merkitystä kotipaikasta. Yksinyrittäjät voivat aikanaan hakea tukea sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen ja hakuohjeet tulevat kaikkien kuntien verkkosivuille.

Tiedotamme yksinyrittäjien tuesta ja haun tarkasta käynnistymispäivämäärästä tällä sivulla.

Kenelle tuki voidaan myöntää?

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei hakemushetkellä ole palkattua tai lomautettua työvoimaa. Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Mikäli yritys on toiminut alle 6 kk, tulee yrittäjän osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Miten yksinyrittäjä voi valmistautua tuen hakemiseen?

  • varmista yrityksesi kotipaikka, niin osaat aikanaan hakea tukea oikeasta kunnasta

  • avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Tämän selvittämistä varten voit jo hankkia valmiiksi hakemukseen tarvittavia liitteitä:

    • joko tilinpäätös vuodelta 2019/ viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus vuodelta 2019/ viimeisin veroilmoitus

    • mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote)

    • mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, tarvitaan Verottajan hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

    • hakemuksen muista liitteistä ohjeistamme erikseen

Lisätiedot

Yksinyrittäjille: Pirjo Leino, Yrityspalvelupäällikkö, 0403182588, pirjo.leino@kerava.fi  

Medialle: Teppo Verronen, Kaupunginkamreeri, 040 318 2322, teppo.verronen@kerava.fi

Päivitetty 11.06.2020 klo 13:50