Uutiset

Yläkoulun painotusluokkien oppilasvalinnat julkaistu – loput päätökset 29.3.

08.03.2019 klo 09:40

Yläkoulujen oppilaaksioton päätökset julkaistaan

  • 8.3.2019: painotettu opetus
  • 29.3.2019: yläkouluopetus

Yläkoulun painotusluokille hakeneet oppilaat ovat tänään saanet tiedon siitä, ovatko he päässeet hakemalleen painotusluokalle. Päätös on nähtävillä Wilmassa sähköisenä tiedoksiantona.

Koulupaikkapäätökset löydät Wilmasta. Wilmaan kirjauduttuasi valitse oppilas, jonka koulun ja luokan kohdalla lukee x Koulusiirrot yläkoulussa. Valitse Wilman etusivulla ylävalikossa kohta Hakemukset ja päätökset. Klikkaamalla Päätös-kohdassa olevaa tekstiä näet päätöksen sisällön ja voit halutessasi tulostaa päätöksen.

Lukuvuonna 2019–2020 Keravan yhtenäiskoulujen 7. luokilla aloittavat seuraavat painotusopetuksen luokat:

  1. liikunnan painotettu opetus Keravanjoella, Kurkelassa ja Sompiossa (kaikilla luokilla 24 oppilasta, joista puolet tyttöjä ja puolet poikia)
  2. kuvataide Kurkelassa (24 oppilasta)
  3. ilmaisutaito Sompiossa (24 oppilasta)
  4. luonnontiede-matematiikka Keravanjoella (23 oppilasta)

Lisäksi musiikin painotettuun opetukseen otettiin seitsemännelle luokalle 7 uutta oppilasta täydennyshaussa.

Kansainvälisyyspainotteisen opetuksen käynnistämiseen vaadittavat kriteerit eivät tänä lukuvuonna täyttyneet, koska hyväksyttyjen oppilaiden määrä jäi alle 18. Kansainvälisyyspainotteista opetusta ei siten käynnistetä Keravalla lukuvuonna 2019–2020.

Muiden kuin painotusluokille hakeneiden yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulupaikkapäätöksiä valmistellaan parhaillaan. He saavat tiedon tulevasta koulupaikastaan sähköisenä tiedoksiantona 29.3.2019 Wilman kautta. 

Mikäli perhe ei ole hyväksynyt sähköistä tiedonantoa, päätös koulupaikasta postitetaan oppilaan kotiosoitteeseen. 

Koulupaikkapäätöksen saamisen jälkeen huoltajat voivat vielä halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa jostain toisesta koulusta toissijaisten koulupaikkojen haussa 1.–12.4.2019. Rehtorit voivat ottaa kouluihin toissijaisia hakijoita, jos oppilaan luokka-asteella on vapaita oppilaspaikkoja. Painotusluokille ei voida ottaa oppilaita toissijaisen haun kautta, koska niihin valitaan oppilaat soveltuvuuskokeilla.

Päivitetty 08.03.2019 klo 15:10