Sijoittamissopimus

Kun tarkoituksena on sijoittaa asemakaavan mukaiselle katu- tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi rakenteita, kuten putkia, johtoja, laitteita, rakenteita tai rakennelmia, pitää kaupungin kanssa tehdä sijoittamissopimus. Sopimus tehdään myös silloin, kun vanhoja rakenteita uusitaan.

Sijoittamissopimuksen tekeminen kaupungin ja rakenteen omistajan tai haltijan välille perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999, mm. 161 §–163 §.

Ennen luvan hakemista

Hakijan tehtäviin kuuluu ennen sijoitussopimuksen hakemista johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö. Selvitettäviin asioihin kuuluvat muun muassa maanomistus, kaavatilanne sekä johtotietojen, kuten kaapeleiden, kaukolämmön, maakaasun sekä istutusten ja niiden varoetäisyyksien, selvittäminen.

Kaupungin vesi- ja viemärijohtojen sijainti tarkistetaan aina Keravan kaupungin vesihuollosta (vesihuolto@kerava.fi, puh. 040 318 2275). Kaukolämmön ja maakaasun sijainti tarkistetaan Keravan Energialta. Johtotietojen selvittämiseen käytetään Johtotietopankkia.

Sijoitettava johdon tai laitteen pitää olla vähintään kahden (2) metrin etäisyydellä kaupungin vesijohdoista, viemäreistä tai niiden laitteista. Kaivanto ei myöskään saa pääsääntöisesti ulottua puiden latvusalueelle. 

Hakemuksen tekeminen

Sijoittamissopimusta haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä voit käynnistää neuvontapyynnön rekisteröitymällä Lupapisteeseen. Tutustu lupapisteohje sijoittamissopimus sekä 
sijoittamissopimuksen lupaohje- ja ehdot. Sijoittamissopimuksesta ei peritä maksua.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan:
  • selkeä suunnitelmakuva uudesta sijoitettavasta rakenteesta, jonka ajantasaisessa pohjakartassa tulee näkyä kaupungin viemärit ja vesijohdot laitteineen
  • kaukolämpö- ja maakaasukartat tai maininta, jos niitä ei ole ollenkaan alueella
  • kaavoittajan lausunto, mikäli johto tai laite sijaitsee katualueen ulkopuolisella yleisellä alueella

Hakemuksen kuvauksesta tulee selvitä sijoitettavan rakenteen mitat, korkeusasema ja rakentamistapa sekä rakenteen omistaja ja yhteyshenkilö.


Sijoitussopimuksen hyväksymisestä toimitetaan tieto hakijalle Lupapisteen kautta. Hakijan on hyväksyttävä sopimus Lupapisteessä ennen kuin sopimus on molemmin puolin sitova. Käsittely kestää normaalitapauksessa 2-3 viikkoon.


Ota yhteyttä

suunnittelija Mari Räsänen
puh. 040 318 2887

Päivitetty 20.05.2020 klo 09:28