Katulupa: Kaivutyöt yleisillä alueilla

Kaikista yleisillä alueilla tehtävistä töistä on kunnossa- ja puhtaanapitolain (14a §) mukaisesti tehtävä ilmoitus Kaupungille. Näin kaupungin on mahdollista ohjata ja valvoa töitä siten että liikenteelle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen ja ettei töiden yhteydessä vahingoiteta olemassa olevia johtoja tai rakenteita. Yleisiä alueita ovat esimerkiksi katu- ja kaupungin viheralueet sekä ulkoliikuntapaikat.


Työ voidaan aloittaa heti, kun päätös lupapisteessä on myönnetty. Jos kaupunki ei ole käsitellyt ilmoitusta 21 päivän kuluessa, voidaan työ aloittaa. Kiireelliset korjaustyöt voidaan tehdä heti ja ilmoittaa työstä jälkikäteen.


Kaupungilla on mahdollisuus antaa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden tai esteettömyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä työn suorittamisesta. Määräyksien tarkoituksena voi olla myös johdoille tai laitteille aiheutuvan haitan estäminen tai vähentäminen.


 

Ilmoituksen/hakemuksen jättäminen

Kaivutyöilmoitus liitteineen jätetään vähintään 7 vuorokautta ennen aiottua kaivutyön aloitusajankohtaa sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä voit käynnistää neuvontapyynnön rekisteröitymällä Lupapisteeseen. Tutustu LUPAPISTEOHJE KAIVUTYÖT.


Ilmoituksen liitteet:

  • asemapiirros tai muu karttapohja johon työalue on selkeästi rajattu. Rajauksen voi tehdä myös lupapisteen kartalle
  • tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma, kaikki liikennemuodot huomioon ottaen


Hakemuksesta tulee selvitä:

  • vesi- ja viemäriliitostöissä: valmiiksi tilattu liitos/tarkastuspäivä
  • työn kesto (alkaa siitä kun liikennemerkit asetetaan, päättyen asfaltti- ja viimeistelytöiden valmistumiseen)
  • kaivutyöstä vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä (tiellä työskennellessä)
  • Uusien sähkö,- kaukolämpö- tai tietoliikenneputkien sijoittamissopimus

Alkukatselmus tulee tilata lupavalvojalta hyvissä ajoin luvan jättämisen yhteydessä joko Lupapisteen keskusteluosion tai neuvontapyynnön kautta, jotta se voidaan pitää viimeistään kaksi päivää ennen työn aloitusta. Ennen alkukatselmusta on haettava johtoselvitys Johtotieto Oy:ltä sekä Vesihuollosta. 


Vastaanotettuaan ilmoituksen liitteineen ja alkukatselmuksen jälkeen laaditaan päätös, jossa annetaan mahdollisia työskentelyyn liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Työ voidaan aloittaa vasta kun päätös on annettu.


Kaivutöissä noudatettavat asiakirjat:
  • Päätös kaivutyöstä (sisältää liikennejärjestelypäätöksen)


Ylijäämämaiden vastaanottopaikka

Keravalla ei ole toistaiseksi ulkopuolisille toimijoille suunnattua ylijäämämaiden vastaanottopaikkaa. Lähimmän vastaanottopaikan sijainti löytyy Maapörssi-palvelun kautta.


Ota yhteyttä

kuntateknisetpalvelut@kerava.fi

 

Päivitetty 31.03.2021 klo 13:17