Yleisen alueen käyttö: Mainokset ja tapahtumat

Hakemukset tehdään sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä voi käynnistää neuvontapyynnön rekisteröitymällä Lupapisteeseen. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi

​​

Tapahtuman tai harrastustoiminnan järjestäminen

Ulkoilmatapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien järjestämiseen kaupungin alueella tarvitaan maanomistajan lupa. Lupa tapahtuman tai harrastustoiminnan järjestämiseksi haetaan sähköisesti osoitteesta Lupapiste.fi -palvelusta. Päätöksestä peritään käsittelymaksu 100€.​​


Tutustu Lupapisteen käyttöohje YA, kaupungin markkina-alueisiin sekä Puuvalonaukion telttapaikat.


Huomioithan että maanomistajan luvan lisäksi järjestäjän pitää tehdä tilaisuuden sisällöstä ja laajuudesta riippuen ilmoitukset ja lupahakemukset myös eri viranomaisille.

 

Lyhytaikaisen tapahtuman sijoittaminen Puuvalonaukiolle

Kaupunki luovuttaa käyttöön tilapäisiä paikkoja Puuvalonaukiolta, Prisman läheisyydestä. Aukio on alun perin tarkoitettu paljon tilaa vieville tapahtumille, joten periaatteena on, että kyseiset tapahtumat ovat etusijalla. Tapahtuman aikana ei alueella voi olla muuta toimintaa.

Käytettävissä olevat paikat on Puuvalonaukion telttapaikat ja merkitty karttaan kirjaimilla A-F eli tilapäisiä myyntipaikkoja on 6 kpl. Yhden myyntipaikan koko on 4x4m=16m². Lupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa tai sähköpostilla tori@kerava.fi.

 

​​​Mainoksen tai opasteen sijoittaminen

Tilapäisen mainoslaitteen, viitoituksen tai opasteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle pitää olla kaupungin hyväksyntä. Kaupunkitekniikka voi myöntää luvan lyhyeksi määräajaksi. Lupa voidaan myöntää paikkoihin, joissa sijoittaminen on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta sekä haittamaatta kunnossapitoa.


Mainoslupahakemus liitteineen pitää jättää vähintään 7 vuorokautta ennen aiottua aloitusajankohtaa Lupapiste.fi -palvelussa. Päätöksestä peritään käsittelymaksu 100€. Pitkäaikaisille sekä rakennuksiin kiinnitettäville mainoksille tai opasteille luvan myöntää rakennusvalvonta.


Tutustu Mainokset yleisohje 2020.pdf, Lupapisteen käyttöohje YA sekä hinnastoon.


Kyltit tulee sijoittaa tieliikennelain- ja asetusten mukaisesti siten, ettei niistä ole haittaa liikenneturvallisuudelle eivätkä ne muodosta näköestettä. Muut ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä. Kaupunkitekniikka valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat mainokset katualueelta niiden asettajan kustannuksella.​


Banderollin sijoittaminen

Katujen yli on sallittua ripustaa banderolleja:

  • Kauppakaari 11 ja 8 välillä

  • Asemantien sillan kaiteelle Sibeliuksentiellä

  • Virastokujan ylätasanteen kaiteelle


Lupa banderollin asentamiseen haetaan Lupapiste.fi -palvelussa. Päätöksestä peritään käsittelymaksu 100€. Mainoslupahakemus liitteineen pitää jättää vähintään 7 vuorokautta ennen aiottua aloitusajankohtaa. Banderollin saa asentaa aikaisintaan 2 viikkoa ennen tapahtumaa ja se on poistettava välittömästi tapahtuman jälkeen.


Tutustu banderollihinnastoon.


Terassin sijoittaminen

Terassin sijoittamiseksi yleiselle alueelle tarvitaan kaupungin lupa. Keskustan alueella sijaitsevan terassin tulee olla terassisäännön mukainen. Terassisäännössä määritellään terassiaidan ja kalusteiden kuten tuolien, pöytien ja varjojen mallit ja materiaalit. Terassisääntö takaa yhtenäisen ja laadukkaan ilmeen koko kävelykadulle.


Terassikausi on 1.4.- 15.10. Lupa haetaan vuosittain 15.3. mennessä sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa. Tutustu terassisääntöön ja Lupapisteen käyttöohje YA.


Kiinteän ilmoituspaikan vuokraus

Kiinteä mainos- ja ilmoitustaulu sijaitsee Tuusulantiellä Puusepänkadun risteyksen läheisyydessä. Taulussa on kaksi, kaksipuoleista paikkaa, jotka ovat kooltaan 80 cm x 200 cm. Tutustu kiinteän mainostaulupaikan vuokraushinnastoon.


Ilmoituspaikka vuokrataan täyttämällä kiinteän mainostaulupaikan vuokrauslomake. Vuokrauslomake lisätään liitteeksi sähköisessä Lupapiste.fi -palvelussa, ja lomake pitää jättää hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.


Mainos- ja ilmoitustauluja vuokrataan vain urheiluseurojen tai muiden julkisyhteisöjen omaan viestintään tai mainostamiseen yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tauluja ei vuokrata pelkästään kaupallisen yritystoiminnan mainostamiseen.


Kysynnän kasvaessa on mahdollista, että tauluja saadaan lisäksi toista kokoa sekä uusi taulu Saviontielle. Alikeravantien taulu on poistettu.

Päivitetty 31.03.2021 klo 13:48