Tietoa hankkeista

Kenelle?

Kaikille kuntalaisille, yrittäjille ja päättäjille, jotka haluavat tietoa Keravan kaupungin vireillä olevista kaava-, katu- ja muista kunnallisteknisistä hankkeista.

​Mikä?

Karttapalvelu on palvelu, jossa voit tarkastella interaktiivisella kartalla Keravan kaupungin nykyisiä hankkeita.

​Miten?

Siirtymällä palveluun voit valita eri aihe-alueiden perusteella vireillä olevia hankkeita Keravan alueella. Palvelusta selviää hankkeiden maantieteelliset laajuudet, aikataulut, suunnitelmat, yhteyshenkilöt ja muut yksityiskohdat. Hankkeisiin liittyviin tutkimuksiin, päätöksiin ja suunnitelmiin pääsee myös tutustumaan palvelun kautta. Voit myös antaa palautetta, joko hankekohtaisesti tai yleisellä tasolla, paikkaan sidottuna tai ilman.
Päivitetty 04.01.2018 klo 11:45