Kivisillan alue

Vuoden 2024 asumisen tapahtuman alue sijaitsee Keravan Jokilaaksossa, runsaan kilometrin päässä Keravan keskustasta. Alueelta avautuu kulttuurihistoriallisesti merkittävät näkymät sekä Keravan kartanon pihamiljööseen että Jokilaakson alaville peltomaille. Alueen pohjoisosassa sijaitsee historiallinen Postlar-Mattilan-tila, joka tunnetaan muun muassa siitä, että Jean Sibelius asui ja työskenteli tilalla 1800–1900-lukujen taitteessa.

Kivisiltaan rakentuu vehreä puurakentamisen asuinalue, johon tulee monipuoliset asumismahdollisuudet eri ikäisille ihmisille. Omakotitalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen lisäksi alueelle rakennetaan päiväkoti ja palveluasumista. Kerrostalot nousevat alueen keskiosaan Finlandia-aukion ja Pilskeen vesiaiheen ympärille.

Kevyt liikenne on huomioitu alueen suunnittelussa erityisen hyvin. Sujuvia kevyenliikenteen reittejä pitkin Keravan palvelut ovat saavutettavissa vartissa. Loistava sijainti lähellä kaupunkia takaa sen, että arjessa liikkuminen on helppoa kävellen, pyöräillen tai joukkoliikennettä käyttäen.

Vehreys on valttia

Kivisillan asuinalueesta jopa 54 prosenttia on virkistysalueita sekä puistoja. Vehreät pihat ja kasvillisuus ovat alueella merkittävässä roolissa. Alueen monimuotoisuutta ja sadevesien ohjaamista tuetaan erilaisilla vihreillä ratkaisulla. Talousrakennuksissa tullaan näkemään viherkattoja tai istutuksin varustettuja kattoterasseja. Talojen pihat rakennetaan istutus- ja viljelyalueiksi, joilla suositaan hyötykasveja, kuten hedelmäpuita- ja marjapensaita. Hyvin suunnitelluilla pihoilla nähdään viihtyisiä keitaita, joissa asukkaat voivat viettää aikaa harrastaen ja omaa ruokaa viljellen.

Kiertotalous näyttää suuntaa

Kiertotalous on Kivisillan messualueen kantava teema. Kaikessa rakentamisessa ja asumisessa pyritään siihen, ettei tuotettaisi jatkuvasti uutta, vaan eletään kierrättämällä ja jakamalla. Uusiutuvat energiat lämmitysmuotona ja rakennusmateriaalien mahdollisimman tehokas käyttö ja kierrätettävyys ovat myös hyviä esimerkkejä kiertotalouden toteutumisesta messualueella.

Kiertotaloutta ei ole unohdettu asuinalueen melusuojauksessakaan, sillä meluvalli Lahdenväylän suuntaan rakennetaan pääosin käytetyistä merikonteista. Konttien lisäksi meluvalliin rakentamiseen käytetään kivikoreja ja alueen rakentamisessa kierrätettäviä ylijäämämaita.

Tapahtuma-alueen ytimessä, Keravan kartanon pihapiirissä toimii kiertotalouskeskus ja kestävän elämän yhteisö Jalotus, joka on koonnut keskukseen monipuolisen valikoiman arjen kiertotaloutta mahdollistavia toimintoja ja palveluita.

Kivisiltaan rakentuu useita laadukkaita kohteita, joissa kiertotalousajattelu toteutuu monipuolisesti.

Uusiutuvat energiat lämmitysmuotona ja rakennusmateriaalien mahdollisimman tehokas käyttö ovat hyviä esimerkkejä kiertotalouden toteutumisesta Kivisillan alueella.