Ilmakuva Keravan keskustasta

Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Kaavahankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin verkkosivujen lisäksi kaavahankkeisiin voi tutustua Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7) ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat kaavahankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.

Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavahankkeista tulee toimittaa viimeistään nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

  • Nähtävillä 12.1.2023-10.2.2023

    Skogster (2378)

    Kaava

    Luonnosvaihe

    Skogsterin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ympäröivään maastoon ja virkistysalueisiin tukeutuva uusi pientalovaltainen asuinalue Keravan yleiskaavan 2035 linjauksen mukaisesti. Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia virkistysalueita. Kaskelantien ja Laineentien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi tutkitaan…