Kivisilta – uuden ajan kylä

Kivisilta sijaitsee Keravan Jokilaaksossa, runsaan kilometrin päässä Keravan keskustasta. Alueelta avautuu kulttuurihistoriallisesti merkittävät näkymät sekä Keravan kartanon pihamiljööseen että Jokilaakson alaville peltomaille. Alueen pohjoisosassa sijaitsee historiallinen Postlar-Mattilan-tila, joka tunnetaan muun muassa siitä, että Jean Sibelius asui ja työskenteli tilalla 1800–1900-lukujen taitteessa.

Alueelle tulee monipuoliset asumismahdollisuudet eri ikäisille ihmisille. Omakotitalojen, rivitalojen ja pienkerrostalojen lisäksi alueelle rakennetaan päiväkoti ja palveluasumista. Kerrostalot nousevat alueen keskiosaan Finlandia-aukion ja Pilskeen vesialtaan ympärille.

Kevyt liikenne on huomioitu alueen suunnittelussa erityisen hyvin. Sujuvia kevyenliikenteen reittejä pitkin Keravan palvelut ovat saavutettavissa vartissa. Hieno sijainti lähellä kaupunkia takaa sen, että arjessa liikkuminen on helppoa kävellen, pyöräillen tai joukkoliikennettä käyttäen.

Kivisiltaan rakentuu uuden ajan kylä, jossa yhdistyvät maaseudun ja kaupungin parhaat puolet, vanhojen aikojen viisaus ja uudet, älykkäät ratkaisut.

Vehreys yhdistyy kaupungin palveluihin

Kivisillan asuinalueesta jopa 54 prosenttia on virkistysalueita sekä puistoja. Vehreät pihat ja kasvillisuus ovat alueella merkittävässä roolissa. Alueen monimuotoisuutta ja sadevesien ohjaamista tuetaan erilaisilla vihreillä ratkaisulla. Talousrakennuksissa tullaan näkemään viherkattoja tai istutuksin varustettuja kattoterasseja. Talojen pihat rakennetaan istutus- ja viljelyalueiksi, joilla suositaan hyötykasveja, kuten hedelmäpuita- ja marjapensaita. Hyvin suunnitelluilla pihoilla nähdään viihtyisiä keitaita, joissa asukkaat voivat viettää aikaa harrastaen ja omaa ruokaa viljellen.

Kivijalkana kestävyys ja kiertotalous

Kiertotalous on Kivisillan alueen kantava teema. Kaikessa rakentamisessa ja asumisessa pyritään siihen, ettei tuotettaisi jatkuvasti uutta, vaan eletään kierrättämällä ja jakamalla. Uusiutuvat energiat lämmitysmuotona ja rakennusmateriaalien mahdollisimman tehokas käyttö ja kierrätettävyys ovat hyviä esimerkkejä kiertotalouden toteutumisesta alueella.

Kiertotaloutta ei ole unohdettu asuinalueen melusuojauksessakaan, sillä meluvalli Lahdenväylän suuntaan rakennetaan pääosin käytetyistä merikonteista. Konttien lisäksi meluvalliin rakentamiseen käytetään kivikoreja ja alueen rakentamisessa kierrätettäviä ylijäämämaita.

Tapahtuma-alueen ytimessä, Keravan kartanon pihapiirissä toimii kiertotalouskeskus ja kestävän elämän yhteisö Jalotus, joka on koonnut keskukseen monipuolisen valikoiman arjen kiertotaloutta mahdollistavia toimintoja ja palveluita.

Puuarkkitehtuurikilpailu Kivisillassa

Keravan kaupunki sai Ympäristöministeriöltä avustuksen puukerrostalon arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen. Kilpailun tontti sijaitsee Kivisillan alueella. Kerrostalon rakentaminen on viivästynyt rakennuskustannusten nousun vuoksi. Kilpailun liittyvät asiakirjat ovat koottuna ja kaikkien hyödynnettävissä.
Ympäristöministeriön käynnissä oleva puurakentamisen ohjelma edistää puun käyttöä muun muassa vahvistamalla alan osaamista ja tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta. Ohjelman päämääränä on, että 2020-luvulla puun käyttö rakentamisessa on luontevaa Suomessa. Puuarkkitehtuurikilpailu on hyvä keino puurakentamisen edistämiseen ja arkkitehtuurin laadun kehittämiseen. Erityisen suositeltava arkkitehtuurikilpailu on, mikäli tarvitaan erilaisia ehdotuksia päätöksenteon tueksi.