Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisyys on osa lukion arkea ja oppimista. Lukiossa opiskelee vuosittain useita vaihto-opiskelijoita. He opiskelevat tavallisia lukion kursseja ollen näin luonnollinen osa lukion jokapäiväistä elämää. Vaihto-opiskelijat esitellään lukuvuoden alussa ja lukio-opiskelijoita kannustetaan olemaan kanssakäymisessä vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Lisäksi lukiossa on muita opiskelijoita, joilla on erilainen etninen tausta. He toimivat tasa-arvoisina muiden joukossa. Kansainväliset opiskelijavieraat esitellään lukiolaisille ja he ovat vierailunsa aikana mukana oppitunneilla.

Keravan lukio on YK-koulu

Keravan lukio on YK-koulu, jossa YK-materiaalia käytetään erityisesti historian ja maantieteen tunneille osana opetusta. Muissa oppiaineissa kansainvälisyyteen liittyviä teemoja käsitellään kurssien aihealueiden puitteissa luoden asioille taustaa ja monipuolista tarkastelunäkökulmaa.

Lue lisää YK-kouluista Suomen YK-liiton sivuilta.

Kielten opiskelu

Kielten oppiminen on keskeinen osa kansainvälisyyttä ja integroitumista kyseisen kielen kulttuuriin. Kielten opiskelu lisää ymmärrystä opiskellun kielen kulttuurista. Opiskelijoita kehotetaan erityisesti lukion alkuvaiheessa valitsemaan englannin lisäksi myös muita vieraita kieliä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön, leirikoulujen ja opintoretkien tuloksia esitellään lukion muille opiskelijoille. Syksyllä 2021 käyttöönotetun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat opiskelijat laativat itselleen kieliprofiilin lukio-opintojen aikana.

  • Lukiolla on ollut käynnissä jo useamman vuoden Tansania-projekti, joka on keskittynyt tukemaan Keravan ystävyyskunnan Arumerun vähäosaisten nuorten koulunkäyntiä. Projektiin on kuulunut opintomatka Tansaniaan. Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen Tansania-projektille lukuvuodeksi 2022-2023.

    Kaksi kirahvia ruokailemassa.
  • Lukio osallistuu Cern-projektiin, jossa tutustutaan Sveitsissä sijaitsevaan hiukkaskiihdytinlaboratorioon. Kurssilla opiskelijat opettajineen käyvät tutustumassa Cernin hiukkaskiihdyttimeen ja tiedekeskuksen ympäristöön.

    Opiskelijat tutustumassa Cernin hiukkaskiihdyttimeen
  • Lukiossa opiskelee vuosittain useita vaihto-opiskelijoita. Vastaavasti Keravan lukion opiskelijoita on lähtenyt vaihto-opiskelijoiksi maailmalle. Lue lisää vaihto-opiskelusta Opetushallituksen ylläpitämältä Maailmalle.net-sivustolta.

    Lukion opiskelijat ja vaihto-opiskelijat Pariisissa Riemukaaren alla.