Hankintapolitiikka

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Keravan kaupungin ensimmäisen hankintapolitiikan 11.4.2022 § 101.

Hankintapolitiikan tavoitteena on tukea Keravan kaupungin palvelujen tuottamisen onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista.

Hankintapolitiikan painopistealueita ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät hankinnat sekä hankintojen johtaminen ja hankintataitojen kehittäminen.