Integration

Kotoutuminen

Keravalle muuttavat:

  1.   Muut kuin EU- tai Eta-maiden kansalaiset tarvitsevat oleskeluluvan. Oleskelulupa haetaan Järvenpään poliisiasemalta: Mannilantie 26–28,  puh. 029 543 0291 ma–pe, 9–16.
  2. Ilmoittaudu työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto), Järvenpää, Mannilantie 28 A.
  3. Kotoutumissuunnitelma tehdään TE-toimistossa.

 

Kotoutuminen tarkoittaa, että opit elämään ja toimimaan uudessa kotimaassa.

Kotoutumissuunnitelma on sinun henkilökohtainen suunnitelmasi suomen kielen oppimiseen, koulutukseen ja työnhakuun.

 

Lisätietoa elämisestä Suomessa
Maahanmuuttovirasto: www.migri.fi
Infopankki: www.infopankki.fi
Ohjeet alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan:
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/alkukartoitus/index.html

Integration

When you migrate to Kerava:

  1. Non-EU or non-EEA citizens need a residence permit. You can apply for a residence permit at the Järvenpää Police Station: Mannilantie 26–28, tel. 029 543 0291 Mon–Fri, 9–16
  2. Register yourself as a jobseeker at the Ministry of Employment and Economic Development Office (TE Office), Järvenpää, Mannilantie 28 A.
  3. The Integration Plan will be made at the TE Office.


Integration means that you will learn how to live and work in your new home country. 

The Integration Plan is your personal plan for learning Finnish, finding education and searching for a job.

 

More information about living in Finland:

The Finnish Immigration Service: www.migri.fi

Infopankki: www.infopankki.fi

Instructions for the initial assessment and Integration Plan:

www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/alkukartoitus/index.html

Päivitetty 09.09.2016 klo 11:58