Kela – Social insurance institution

Kela

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa:

 • Kelakortti ja EU-sairaskortti, puh. 020 692 203
 • Asumisen tuet, puh. 020 692 201
 • Lapsiperheiden tuet, puh. 020 692 206
 • Opiskelijan tuet, puh. 020 692 209
 • Työttömyysajan tuet, puh. 020 692 210
 • Eläkeasiat, puh. 020 692 202
 • Maasta- ja maahanmuutto, puh. 020 634 0200
 • Sairastuminen, puh. 020 692 204
 • Vammaistuet, puh. 020 692 211

 

Kelassa voit:

 • käyttää internetiä, kopioida ja skannata
 • varata ajan internetissä

Ota mukaan henkilötodistus: passi tai kuvallinen Kela-kortti

 

Kultasepänkatu 7, Kerava
www.kela.fi/asiointi
Auki: ma-to 8–17.30 ja pe 8–12

Kela - Social Insurance Institution

Kela manages basic security in various life situations for all residents:

 • Kela Card and European Medical Card, tel. 020 692 203

 • Housing benefits, tel. 020 692 201

 • Benefits for families with children, tel. 020 692 206

 • Student benefits, tel. 020 692 209

 • Unemployment benefits, tel. 020 692 210

 • Pension issues, tel. 020 692 202

 • Emigration and Immigration, tel. 020 634 0200

 • Illness, tel. 020 692 204
 • Benefits for the disabled, tel. 020 692 211

 

At KELA  you can:

 • use the internet, make copies and scan
 • book appointments on the internet

Please bring your ID card: Passport or your Kela Card with a photo on it.

 

Kultasepänkatu 7, Kerava
www.kela.fi/asiointi
Open: Mon–Thu 8–17.10 and Fri 8-12.

Päivitetty 08.10.2021 klo 08:23