Youth

Nuoriso

Nuorisopalvelut järjestää toimintaa kaikille kouluikäisille lapsille ja alle 29-vuotiaille nuorille. Suurin osa toiminnasta on maksutonta.


Nuorisokahvila Tunneli

Kultasepänkatu 7, p. 040 318 4909
www.facebook.com/nuorisotunneli

Avoinna:
- 3.–6 -luokkalaiset ke ja to klo 15–17
- yli 13-vuotiaat ke ja to klo 17–21, pe klo 19–23, la klo 18–22, su klo 16–20

- ti klo 16–20 teemailtoja

 

Nuorisotila Elzu

Juurakkokatu 58, p. 040 318 4069,
www.facebook.com/KeravanNuorisotilaElzu

Avoinna:

- 3.–6.-luokkalaiset ma ja ti klo 15–17

- yli 13-vuotiaat ma, ti, ke klo 17–21, su klo 16–20

 

Liikkuva nuorisotila Kerbiili

Kerbiilin toiminta on suunnattu 10–17-vuotiaille.

p. 040 318 2076, www.kerbiili.fi

 

Nuorten työpaja Jenga

Santaniitynkatu 1, p. 040 318 2509
www.facebook.com/KeravanNuortenTyopajaJenga

 

Lasten kesäleirit

Kesäkuussa järjestetään leirejä 1.–6.-luokkalaisille lapsille Kesärinteen leirikeskuksessa.

 

Ohjaamo

Ohjaamossa 16–29 -vuotiaat nuoret voivat keskustella nuorisotyöntekijän kanssa esimerkiksi seuraavista asioista:
- työpaikan ja opiskelupaikan hakeminen
- asunnon hakeminen
- arkielämän asiat

 

Avoinna:
ti ja to klo 14–16. Ei tarvitse varata aikaa.
Sampolan palvelukeskus, Kultasepäkatu 7.
www.keravannuorisopalvelut.fi/muut-palvelut/ohjaamo

 

Lisätietoja nuorisopalveluluista:

www.keravannuorisopalvelut.fi

www.facebook.com/keravannuorisopalvelut

Instagram: keravannuorisopalvelut

Youth

Youth Services arranges activities for all school-age children, adolescents and youth below 29 years of age. Most of the activities are free of charge.


Youth Café Tunneli

Kultasepänkatu 7, tel. 040 318 4909
www.facebook.com/nuorisotunneli

Open:
- 3rd–6th graders Wed and Thu 15–17
- for youth over 13 Wed and Thu 17–21, Fri 19–23, Sat 18–22, Sun 16–20
- Tue special theme nights 16–20

 

Youth House Elzu

Juurakkokatu 58, tel. 040 318 4069,
www.facebook.com/KeravanNuorisotilaElzu

Open:

- for 3rd– 6th graders Mon and Tue 15–17

- for youth over 13 Mon, Tue, Wed 17–21, Sun 16–20.

 

Mobile Unit Kerbiili

Activities in Kerbiili are directed at 10-17-year-olds.

Tel. 040 318 2076, www.kerbiili.fi

 

Youth Workshop Jenga

Santaniitynkatu 1, tel. 040 318 2509
www.facebook.com/KeravanNuortenTyopajaJenga

 

Children's Summer Camps

In June, there are organized camps for 1st to 6th graders at the Kesärinne Camp Center.

 

Guidance Center (Ohjaamo)

At the Center, young people between the ages of 16 - 29 can talk with Youth Workers about, for instance, the following matters:

- applying for a job and study place
- applying for an apartment
- everyday things

 

Open:
Tue and Thu 14–16. You do not need to make an appointment.
Sampola Citizens Services, Kultasepäkatu 7.
www.keravannuorisopalvelut.fi/muut-palvelut/ohjaamo

 

More information about youth services:

www.keravannuorisopalvelut.fi

www.facebook.com/keravannuorisopalvelut

Instagram: keravannuorisopalvelut

Päivitetty 09.09.2016 klo 12:05