Home Service for Families with children

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu on tarkoitettu keravalaisille lapsiperheille, jotka tarvitsevat käytännön apua erilaisissa tilanteissa. Kotipalvelun työntekijät käyvät perheissä arkisin. Aikataulu sovitaan perheen kanssa.


Kotipalvelu liittyy

 • asumiseen
 • henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon
 • lasten kasvatukseen
 • muihin arkielämän asioihin

 

Milloin voin tilata kotipalvelua?

 • vanhempi tai lapsi sairastuu
 • vanhemmat eivät jaksa
 • vanhemmat eivät selviä arjesta

Lisätietoja 

​Home Service for Families with children

Home service is intended for families with children, who live in Kerava and need practical help in different situations. Home service workers visit families on weekdays. The schedule is decided together with the family.


Home Service includes:

 • housing

 • personal care
 • raising children
 • other daily life matters

 

When can I order home service?

 • a parent or a child gets sick
 • parents cannot cope
 • parents cannot handle everyday life

More Information 


Päivitetty 14.11.2018 klo 09:40