İlköğretim

​Perusopetus

Suomessa kaikki 7–16-vuotiaat lapset käyvät peruskoulua. Koulu alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. (Esimerkiksi 2010 syntyneet lapset aloittavat koulun syksyllä 2017.)  Koulu päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu. Peruskoulua käydään 9 vuotta.

Peruskoulussa opetus, kirjat ja ruoka ovat ilmaisia. Itse ostat koulurepun, penaalin ja liikuntavaatteet. Suomessa ei ole koulupukua.

Keravalla opettajat ja vanhemmat pitävät säännöllisesti yhteyttä lukuvuoden aikana sähköisellä järjestelmällä, jonka nimi on Wilma. Wilman kautta saat tietoa koulun tapahtumista, arvosanoista ja lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.


Valmistava opetus

Valmistavassa opetuksessa lapsi oppii suomen kieltä ja tutustuu suomalaiseen kouluun. Opetus kestää yhden (1) lukuvuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy ikäänsä vastaavaan opetusryhmään

 

Koulun oppiaineet

Koulussa opiskellaan seuraavia aineita: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli, englannin kieli ja muita kieliä oppilaan valinnan mukaan, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide sekä käsityö ja kotitalous. Lisäksi voi valita aineita, joista on kiinnostunut.

Suomi toisena kielenä opetusta (S2) annetaan oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Peruskoulussa järjestetään lapsen oman uskonnon mukaista opetusta, jos ryhmässä on riittävästi oppilaita. Uskonnonopetus voi olla omassa tai toisessa koulussa.

 

Peruskoulussa voi osallistua oman äidinkielen opetukseen. Opetusta annetaan omassa tai toisessa koulussa. Opetukseen ei järjestetä kuljetusta.


Kun muutat Keravalle, ilmoita lapsesi kouluun.

 

Tiedustelut perusopetuspaikoista ja valmistavan opetuksen paikoista:
opetuksen suunnittelija, kasvatus- ja opetustoimi
puh. 040 318 2728

İlköğretim

Finlandiya'da tüm 7–16 yaşındaki çocuklar ilköğretime giderler. Okul çocuğun 7 yaşını doldurduğu yıl (Örn. 2010 yılında doğmuş olan çocuklar okula 2017 eylülde başlarlar) başlar. Okul ilköğretim müfredatı tamamlanınca biter. İlköğretim okuluna 9 yıl gidilir.

İlköğretimde eğitim, kitaplar ve yemek bedavadır. Okul çantasını, kalem kutusunu ve beden eğitimi giysilerini kendiniz satın alırsınız. Finlandiya'da okul forması yoktur. 

 

Kerava'da öğretmenler ve ebeveynler birbirleriyle ders yılı boyunca düzenli olarak Wilma adındaki elektronik bir sistemle bağlantı kurarlar. Wilma aracılığıyla okul etkinlikleri, notlar ve çocuğun okula gidip gelişiyle ilgili konularda bilgi alırsınız. 

Hazırlık eğitimi

Hazırlık eğitiminde çocuk Finceyi öğrenir ve Finlandiya okuluyla tanışır. Eğitim bir (1) eğitim-öğretim yılı sürer. Hazırlık eğitiminden sonra öğrenci yaşına karşılık gelen sınıfa geçer. 

 

Okul dersleri

Okulda aşağıdaki derslerde öğrenim görülür: anadili ve edebiyat, İsveççe, İngilizce ve öğrencinin seçimine göre diğer diller, çevre bilgisi, sağlık bilgisi, din veya ahlak bilgisi, tarih, yurttaşlık bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar ile el sanatları ve ev ekonomisi. Ayrıca ilgi duyulan dersler seçilebilir.

 

İkinci dil olarak Fince (S2) eğitimi anadili Fince dışında bir dil olan öğrencilere verilir.

 

İlköğretim okulunda, eğer grupta yeterli sayıda öğrenci varsa, çocuğun kendi dinine göre eğitim düzenlenir. Din eğitimi kendi okulunda veya başka bir okulda olabilir. 

 

İlköğretim okulunda kendi anadilinin eğitimine katılınabilir. Eğitim kendi okulunda veya başka bir okulda verilir. Eğitim için  taşıma sağlanmaz.

 

Kerava'ya taşındığınızda çocuğunuzu bir okula kayıt ettirin. 

 

İlköğretim okuluna ve hazırlık eğitimine girmeye ilişkin bilgi için:
öğretim planlayıcısı, eğitim ve öğretim dairesi
tel. 040 318 2728

Päivitetty 09.09.2016 klo 12:58