Kerava työnantajana

Meillä Keravalla on ammattitaitoista henkilöstöä, ja tuotamme palvelut erinomaisella palveluasenteella. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista. Yritämmekin muistaa antaa kehuja toisillemme aina sopivassa välissä! Kannustamme jokaista ottamaan vastuuta ja osallistumaan aktiivisesti työnsä kehittämiseen. 

Ajattelemme, että mahdollistamalla henkilöstön aktiivisen roolin vaikutamme työhyvinvointiin ja työn mielekkääksi kokemiseen. Haluamme siksi vahvistaa kokeilukulttuuria: kannustamme henkilöstöämme toimimaan rohkeasti ja löytämään uudenlaisia toimintatapoja. Iloitsemme onnistumisista ja ymmärrämme, että jokainenhan meistä mokaa joskus. Virheistä oppii ja kehuista kasvaa!

Uskomme, että yhdessä kehittyminen, tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osaamistamme. Näin löydämme parhaat käytännöt, joita voidaan hyödyntää koko kaupungin organisaatiossa.

Teemme töitä johtamiskulttuurimme kehittämiseksi kohti valmentavaa johtamista. Haluamme vahvistaa esimiesten roolia mahdollistajina ja innostajina. Valmentavalla otteella tavoittelemme koko henkilöstön hyvinvoinnin ja hyvien ideoiden syntymisen lisäksi tehokasta ja tuloksellista toimintaa. 

Keravalla työskentelee noin 1900 loistotyyppiä!

Käy tutustumassa porukkamme henkilöstökokemuksiin täällä!

#meilläkeravalla


Päivitetty 09.03.2021 klo 11:30