Työharjoittelut ja opinnäytetyö

Kaupungin eri toimilaloilla on mahdollista suorittaa työharjoittelu omaan ammattialaasi liittyen. Työharjoittelussa noudatetaan ao. oppilaitoksen, rahoittajan tai työhallinnon ohjeita. Harjoittelijoiden, koululaisten tai opiskelijoiden rekrytointi tapahtuu hajautetusti kaupungin eri toimialoilla, joten harjoittelupaikkoja kannattaa tiedustella suoraan toimialoilta. Myös mahdollisuuksia opinnäytteen tekemiseen kannattaa tiedustella suoraan toimialoilta.

Päivitetty 09.03.2021 klo 10:35